O nas

Projekt "Lekcja:Enter" to partnerstwo trzech organizacji: Fundacji Orange, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytut Spraw Publicznych. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. (Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych).
Fundacja Orange (lider projektu) działa na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży. Uczymy młodych,  jak używać nowych technologii mądrze i kreatywnie, aby mogli w pełni rozwijać swój potencjał w tak szybko zmieniającym się świecie. 
Realizujemy autorskie programy oparte na wynikach badań
i konsultacjach z ekspertami w danej dziedzinie, takie jak: #SuperKoderzy, MegaMisja czy Pracownie Orange. Wspieramy też projekty innych organizacji. W nasze działania jako wolontariusze włączają się pracownicy Orange Polska.
Fundacja została powołana w 2005 roku przez Orange Polska S. A. do realizacji celów społecznie użytecznych. Za swoje inicjatywy otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia.
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego posiada bogate doświadczenie w realizacji ogólnopolskich projektów dotyczących roli technologii w rozwoju lokalnym. Jest realizatorem Programu Rozwoju Bibliotek – przedsięwzięcia Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, które w latach w latach 2009-2015 było wspierane ze środków Fundacji Billa i Melindy. Ponad 3.800 bibliotek z małych miejscowości zostało wyposażonych w komputery, tablety, laptopy czy drukarki,
a bibliotekarze przeszli cykl szkoleń przygotowujących ich do prowadzenia działań w bibliotekach w nowoczesny sposób, we współpracy z lokalnymi organizacjami i instytucjami. FRSI prowadzi także inne projekty skierowane do bibliotek, organizacji pozarządowych czy szkół, m.in. „Link do przyszłości”, „O finansach w… bibliotece”, „Sektor 3.0”, “Misja: programowanie – podregion ciechanowski” czy “Mobolab – roboty i tablety w Twojej szkole”.
Instytut Spraw Publicznych  jest jednym z wiodących polskich think tanków, niezależnym ośrodkiem badawczo-analitycznym. ISP powstał
w 1995 roku. Poprzez prowadzenie badań, ekspertyz i rekomendacji dotyczących podstawowych kwestii życia publicznego Instytut służy obywatelowi, społeczeństwu i państwu. ISP współpracuje z ekspertami
i badaczami z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Wyniki projektów badawczych prezentowane są na konferencjach
i seminariach oraz publikowane w formie książek, raportów, komunikatów i rozpowszechniane wśród posłów i senatorów, członków rządu i administracji, w środowiskach akademickich, a także wśród dziennikarzy i działaczy organizacji pozarządowych.

Podział zadań pomiędzy partnerami:

  • Fundacja Orange jest odpowiedzialna za przygotowanie dokumentacji grantowej i realizację konkursów grantowych, nadzór nad realizacją projektów grantowych oraz promocję.
  • Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego przygotuje platformę projektu oraz kompleksowo szkolenia dla nauczycieli i trenerów, w tym metodologię szkoleń, e-materiały do szkoleń dla nauczycieli.
  • Instytut Spraw Publicznych jest odpowiedzialny za badanie kompetencji cyfrowych, ewaluację, trwałość i sieciowanie.