Logo
Dostosuj
Pomiń nawigację

Lekcja:Enter Świat nowej edukacji

Bezpieczna,
odpowiedzialna edukacja
przy użyciu narzędzi
cyfrowych

Lekcja:Enter
Świat nowej edukacji

Loga partnerówMężczyzna z laptopemLoga partnerów

Aktywizujące metody
nauczania na Twoich
zajęciach

Myśląca dziewczyna

Kreatywna praca
z treściami cyfrowymi oraz
tworzenie własnych

tablet

Bezpieczna,
odpowiedzialna edukacja
przy użyciu narzędzi
cyfrowych

Lekcja:Enter
Świat nowej edukacji

Loga partnerówMężczyzna z laptopemLoga partnerów

Bezpieczna, odpowiedzialna edukacja przy użyciu narzędzi cyfrowych

Lekcja:Enter
Świat nowej edukacji

Aktywizujące metody nauczania na Twoich zajęciach

Kreatywna praca z treściami cyfrowymi oraz tworzenie własnych

Bezpieczna, odpowiedzialna edukacja przy użyciu narzędzi cyfrowych

Lekcja:Enter
Świat nowej edukacji

Zgłoś szkołę do projektu i skorzystaj z bezpłatnych szkoleń
Na czym to polega?

Aktualności

16.11.2022

Konkurs grantowy - wyniki oceny formalnej - 25.11.2022 r.

Dowiedz się więcej
16.11.2022

Prezentacja wyników badań uczniów i uczennic w ramach projektu "Lekcja:Enter"

Dowiedz się więcej
10.11.2022

Konkurs grantowy przedłużony. Na wnioski czekamy do środy, 23 listopada.

Dowiedz się więcej
Sprawdź wszystkie

Projekt ,,Lekcja:Enter"

„Lekcja:Enter” to projekt edukacji cyfrowej w ramach którego prowadzone są bezpłatne szkolenia dla nauczycieli i nauczycielek oraz kadry kierowniczej szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jego celem jest zmiana sposobu dotychczasowego prowadzenia lekcji przez nauczycieli, poprzez pokazanie im korzyści z wykorzystywania narzędzi cyfrowych, TIK i aktywizujących metod nauczania.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, a jego realizacja przewidziana jest na lata 2019-2023.

Więcej o projekcie

zobacz film

Korzyści z udziału w szkoleniach

Urozmaicisz swoje lekcje i na stałe zmienisz sposób ich prowadzenia

Poznasz aktywizujące metody nauczania

Uporządkujesz wiedzę z wykorzystania TIK zdobytą podczas edukacji zdalnej

Bardziej zaangażujesz swoich uczniów poprzez przygotowanie lekcji dostosowanych do ich potrzeb

Do kogo kierowane są szkolenia?

Nauczyciele 4 grup przedmiotowych

Edukacja wczesnoszkolnaPrzedmioty humanistyczneMatematyczno-przyrodniczeArtystyczne

Poznacie korzyści z wykorzystywania stron internetowych, aplikacji oraz ogólnodostępnych zasobów cyfrowych w codziennej pracy edukacyjnej.

Dowiedz się więcej

Nauczyciele informatyki

REALIZACJA DWÓCH PIERWSZYCH CELÓW
NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Szkolenie przygotuje Was do realizacji podstawy programowej w zakresie rozumienia, analizowania oraz rozwiązywania problemów oraz programowania.

Dowiedz się więcej

Na szkolenia zespoły zgłasza dyrekcja szkoły. Szkoła może zgłosić całą kadrę nauczycielską. W szkoleniu mogą wziąć udział wszyscy nauczyciele z danej szkoły.

Bezpłatne szkolenia
W trakcie pandemii również online
Nabór trwa cały rok
Harmonogram szkoleń dostosowany do pracy szkoły

,,Lekcja:Enter" w liczbach

406
366
487
148
368
550
896
187
461
192
408
819
204
279
463
239
6474

Szkoły w projekcie „Lekcja:Enter”

58948

Nauczyciele w projekcie „Lekcja:Enter”

Co mówią nauczyciele?

„Program szkolenia jest bardzo bogaty, a materiały znajdujące się na platformie przydatne. Z ich pomocą będę doskonalić swoje kompetencje w zakresie TIK”

Dorota, nauczycielka chemii

Zobacz wszystkie opinie
Zdjęcie grupy nauczycieli

Dla Wnioskodawców

Przyznajemy granty na organizowanie i prowadzenie szkoleń dla nauczycieli z włączania narzędzi cyfrowych i aktywizujących metod nauczania do lekcji według gotowych scenariuszy zajęć. Zapraszamy instytucje szkolące do udziału w konkursach o dofinansowanie.

Zapraszamy do aplikowania. Wszystkie informacje znajdują się w zakładce "Dla Wnioskodawców"