Lekcja:Enter
Świat nowej edukacji

Dołącz do projektu szkołę,by rozwijać jej kompetencje cyfrowe
Na czym to polega?

sponsorzy logo

Aktualności

5/4/2021

Zapraszamy na webinarium: „Jak zadbać o siebie w czasie izolacji społecznej i edukacji zdalnej?”

Dowiedz się więcej
3/22/2021

Prezentacja z webinarium „Jak wykorzystywać potencjał i mocne strony w motywowaniu ucznia”

Dowiedz się więcej
3/12/2021

Zapraszamy na kolejne webinarium z cyklu "Uczę innych - dbam o siebie"

Dowiedz się więcej
Sprawdź wszystkie

Projekt ,,Lekcja:Enter"

„Lekcja:Enter” to projekt edukacji cyfrowej w ramach którego prowadzone są bezpłatne szkolenia dla nauczycieli i nauczycielek oraz kadry kierowniczej szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jego celem jest zmiana sposobu dotychczasowego prowadzenia lekcji przez nauczycieli, poprzez pokazanie im korzyści z wykorzystywania narzędzi cyfrowych, TIK i aktywizujących metod nauczania.

Więcej o projekcie

zobacz film

Korzyści z udziału w szkoleniach

Urozmaicisz swoje lekcje i na stałe zmienisz sposób ich prowadzenia

Poznasz aktywizujące metody nauczania

Uporządkujesz wiedzę z wykorzystania TIK zdobytą podczas edukacji zdalnej

Bardziej zaangażujesz swoich uczniów poprzez przygotowanie lekcji dostosowanych do ich potrzeb

Do kogo kierowane są szkolenia?

Nauczyciele 4 grup przedmiotowych

Edukacja wczesnoszkolnaPrzedmioty humanistyczneMatematyczno-przyrodniczeArtystyczne

Poznacie korzyści z wykorzystywania stron internetowych, aplikacji oraz ogólnodostępnych zasobów cyfrowych w codziennej pracy edukacyjnej.

Dowiedz się więcej

Nauczyciele informatyki

Nauczyciele szkół podstawowychNauczyciele szkół ponadpodstawowych

Szkolenie przygotuje Was do realizacji podstawy programowej w zakresie rozumienia, analizowania oraz rozwiązywania problemów oraz programowania.

Dowiedz się więcej

Dołącz do szkoleń w projekcie

Lekcja:Enter

Na szkolenia zespoły zgłasza dyrekcja szkoły. Szkoła może zgłosić całą kadrę nauczycielską.

Bezpłatne szkolenia
W trakcie pandemii również online
Nabór trwa cały rok
Harmonogram szkoleń dostosowany do pracy szkoły

Lekcja:Enter w liczbach

213
205
216
50
174
222
394
108
305
121
222
385
102
148
192
84
3142

Szkoły w projekcie „Lekcja:Enter”

21703

Nauczyciele w projekcie „Lekcja:Enter”

Co mówią nauczyciele?

„Program szkolenia jest bardzo bogaty, a materiały znajdujące się na platformie przydatne. Z ich pomocą będę doskonalić swoje kompetencje w zakresie TIK”

Dorota, nauczycielka chemii

Zobacz wszystkie opinie
Zdjęcie grupy nauczycieli

Dla Wnioskodawców

Przyznajemy granty na organizowanie i prowadzenie szkoleń dla nauczycieli z włączania narzędzi cyfrowych i aktywizujących metod nauczania do lekcji według gotowych scenariuszy zajęć. Zapraszamy instytucje szkolące do udziału w konkursach o dofinansowanie.

Na ten moment nie prowadzimy żadnego konkursu grantowego. O kolejnych poinformujemy wkrótce.