Zmień kontrast

Zmień rozmiar czcionki

A- A A+
Dostosowanie dla osób z ograniczeniami
Dla dyrektorów szkół

Ze względu na trwający stan epidemii wszystkie szkolenia w ramach projektu odbywają się online. Szczegółowych informacji udzielają ich realizatorzy, których wykaz znajduje się TUTAJ.

Projekt „Lekcja:Enter to element całościowej strategii działań prowadzonej w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, której celem są ciekawe lekcje, prowadzone w oparciu o nowe technologie i autorskie scenariusze zajęć.

Dzięki udziałowi w szkoleniu nauczyciele dowiedzą się jak kreatywnie  wykorzystać e-zasoby i urządzenia mobilne na lekcjach. W efekcie po ukończeniu szkolenia „Lekcja:Enter!” będą częściej sięgać do aplikacji, portali (także e-podręczniki) i wykorzystywać je na lekcjach, jednocześnie stosując aktywizujące metody nauczania.

Na szkolenia nauczycieli zgłasza członek kadry kierowniczej. Nauczycie nie może zgłosić się indywidualnie. W szkoleniu powinny uczestniczyć co najmniej:
a) 2-3 osobowe zespoły ze szkół, w tym członek kadry zarządzającej –
w przypadku szkoły, w której jest zatrudnionych mniej niż 10 nauczycieli.
b) 4 osobowe zespoły nauczycieli, w tym członek kadry kierowniczej -
w przypadku szkoły, w której zatrudnionych jest od 10 do 20 nauczycieli;
c) 5 osobowe zespoły nauczycieli, w tym członek kadry kierowniczej -
w przypadku szkoły, w której zatrudnionych jest powyżej 20 nauczycieli.

Nie ma ograniczeń dotyczących maksymalnej liczby nauczycieli z danej szkoły, biorących udział w szkoleniach. Powyższe limity dotyczą minimalnej liczby uczestników.

Założeniem projektu jest trwałość jego efektów. Nauczyciele po szkoleniu powinni mieć możliwość wykorzystania i doskonalenia zdobytej wiedzy, a TIK powinien być stałym i częstym elementem każdej lekcji. Dlatego warunkiem uczestnictwa zespołu nauczycieli w szkoleniu, jest uczestnictwo członka kadry kierowniczej, którzy mają decyzyjną rolę we wprowadzaniu zmian w swoich placówkach.

W trosce o tak rozumianą trwałość projektu, każdy dyrektor, w chwili przystąpienia do projektu, złoży zobowiązanie dotyczące przygotowania i wdrożenia planu włączenia TIK w proces dydaktyczny szkoły. Aby wesprzeć dyrektorów w przygotowaniu takiego planu, dyrektorzy zostaną zaproszeni, poza obowiązkowym szkoleniem przedmiotowym, do udziału w opcjonalnym module online dla kadry zarządzającej.

Moduł dla kadry zarządzającej

Moduł stanowi uzupełnienie szkolenia stacjonarnego dla nauczycieli, którzy jednocześnie pełnią funkcję kierowniczą w szkole (dyrektora/dyrektorki, wicedyrektora/wicedyrektorki). Jego celem jest przygotowanie ich do włączenia TIK w proces dydaktyczny w szkole z uwzględnieniem perspektywy długoterminowej, poprzez koordynację przygotowania w szkole planu Aktywna szkoła z TIK. Treści, które będziemy omawiac tym module, to m.in. proces opracowania i struktura planu, sposoby zarządzania tym procesem przez dyrektora/dyrektorkę, realizacja planu, motywowanie nauczycieli, kwestie związane ze statutem szkoły umożliwiające korzystanie w celach edukacyjnych przez uczniów ze smartfonów (BYOD), współpraca z rodzicami.

Moduł składa się z następujących elementów:

  • Aktywna szkoła z TIK. Przewodnik i narzędziownik dla dyrektorów szkół (narzędziownik instrukcja korzystania z narzędzi online)
  • 3 webinaria dotyczące procesu przygotowania i wdrożenia planu,
  • 1 webinarium - doświadczenia dyrektorów z realizacji planu.

Moduł dla kadry zarządzającej będzie realizowany dodatkowo, poza modułem online, który stanowi integralną część każdego szkolenia nauczycieli. Ukończenie modułu dla dyrektorów nie jest warunkiem ukończenia szkolenia przedmiotowego przez dyrekcję.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium "Jak być zdalnie dyrektorem/dyrektorką?”, które odbyło się w 2.04.2020 r.

Webinarium prowadziła Dorota Pintal, konsultantka ds. zarządzania szkołą w projekcie „Lekcja:Enter”. Opowiedziała
o zarządzaniu szkołą z wykorzystaniem TIK i wyzwaniach temu towarzyszącym, jak radzić sobie w nowej rzeczywistości,
o zmianach i nowych zadaniach dyrektorów w związku ze zmianą sposobu nauczania w szkole.
Podczas webinarium zastanawialiśmy się jak pracować w zdalnej szkole, a także od czego zacząć pracę zdalną. Zaprezentowaliśmy też narzędzia wspierające zarządzanie szkołą w tak trudnym czasie.
Webinarium było adresowane dla dyrektorów uczestniczących w projekcie.

Prezentacja do pobrania: tutaj

Lista podmiotów, do których można zgłaszać się na szkolenia z doskonalenia kompetencji cyfrowych znajduje się
TUTAJ