Zmień kontrast

Zmień rozmiar czcionki

A- A A+
Dostosowanie dla osób z ograniczeniami
Dla dyrektorów szkół

Projekt „Lekcja:Enter  to element całościowej strategii działań prowadzonej w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, mającej na celu umożliwienie i ułatwienie nauczycielom wprowadzenie narzędzi cyfrowych i aktywnych metod nauczania na lekcje.

Dzięki udziałowi w szkoleniu nauczyciele dowiedzą się jak kreatywnie i efektywnie wykorzystać e-zasoby i urządzenia mobilne na lekcjach. W efekcie po ukończeniu szkolenia „Lekcja:Enter!” będą częściej sięgać do aplikacji, stron, portali (także e-podręczniki) i wykorzystywać je na lekcjach, jednocześnie stosując aktywizujące metody nauczania.

Na szkolenia nauczycieli zgłasza członek kadry kierowniczej. Nauczycie nie może zgłosić się indywidualnie. W szkoleniu powinny uczestniczyć co najmniej:
a) 2-3 osobowe zespoły ze szkół, w tym członek kadry zarządzającej –
w przypadku szkoły, w której jest zatrudnionych mniej niż 10 nauczycieli.
b) 4 osobowe zespoły nauczycieli, w tym członek kadry kierowniczej -
w przypadku szkoły, w której zatrudnionych jest od 10 do 20 nauczycieli;
c) 5 osobowe zespoły nauczycieli, w tym członek kadry kierowniczej -
w przypadku szkoły, w której zatrudnionych jest powyżej 20 nauczycieli.

Założeniem projektu jest trwałość jego efektów. Nauczyciele po szkoleniu powinni mieć możliwość wykorzystania i doskonalenia zdobytej wiedzy, a TIK powinien być stałym i częstym elementem każdej lekcji.

W trosce o tak rozumianą trwałość projektu każdy dyrektor złoży zobowiązanie dotyczące przygotowania i wdrożenia planu włączenia TIK w proces dydaktyczny szkoły w momencie przystąpienia do projektu. Aby wesprzeć dyrektorów w przygotowaniu takiego planu, grantobiorca zaproponuje udział w opcjonalnym module online dla kadry zarządzającej.

Moduł dla dyrektorów szkół

Moduł stanowi uzupełnienie szkolenia stacjonarnego dla nauczycieli, którzy jednocześnie pełnią funkcję kierowniczą w szkole (dyrektora/dyrektorki, wicedyrektora/wicedyrektorki). Jego celem jest przygotowanie ich do włączenia TIK w proces dydaktyczny w szkole z uwzględnieniem perspektywy długoterminowej poprzez koordynację przygotowania w szkole planu Aktywna szkoła z TIK. Treści omówione w module to m.in. proces opracowania i struktura planu, sposoby zarządzania tym procesem przez dyrektora/dyrektorkę, realizacja planu, motywowanie nauczycieli, kwestie związane ze statutem szkoły umożliwiające korzystanie w celach edukacyjnych przez uczniów ze smartfonów (BYOD), współpraca z rodzicami.

Moduł składa się z następujących elementów:

  • Aktywna szkoła z TIK. Przewodnik i narzędziownik dla dyrektorów szkół,
  • 3 webinaria dotyczące procesu przygotowania i wdrożenia planu (nagrania),
  • 1 webinarium na żywo dot. doświadczeń z realizacji planu.

Moduł dla dyrektorów będzie przez nich realizowany dodatkowo, poza modułem online, który stanowi integralną część każdego szkolenia nauczycieli. Ukończenie modułu dla dyrektorów nie będzie warunkiem ukończenia szkolenia przedmiotowego przez dyrekcję.

Lista podmiotów, do których można zgłaszać się na szkolenia z nowych technologii znajduje się TUTAJ
Mapa grantobiorców podlaskie lubelskie warmińsko-mazurskie mazowieckie mazowieckie mapa Polski podlaskie mazowieckie mazowieckie świętokrzyskie podkarpackie mapa Polski lubelskie świętokrzyskie świętokrzyskie małopolskie mapa Polski warmińsko-mazurskie podlaskie lubelskie świętokrzyskie łódzkie mapa Polski mazowieckie mazowieckie lubelskie podkarpackie małopolskie śląskie łódzkie mapa Polski śląskie podkarpackie świętokrzyskie świętokrzyskie mapa Polski opolskie małopolskie świętokrzyskie mapa Polski śląskie świętokrzyskie opolskie mazowieckie opolskie mazowieckie wielkopolskie kujawsko-pomorskie kujawsko-pomorskie mapa Polski śląskie dolnośląskie wielkopolskie łódzkie łódzkie mapa Polski lubuskie wielkopolskie wielkopolskie opolskie mapa Polski lubuskie dolnośląskie opolskie łódzkie zachodniopomorskie pomorskie kujawsko-pomorskie mapa Polski wielkopolskie łódzkie mazowieckie pomorskie warmińsko-mazurskie mapa Polski podlaskie kujawsko-pomorskie kujawsko-pomorskie pomorskie mazowieckie mapa Polski zachodniopomorskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mapa Polski pomorskie lubuskie wielkopolskie wielkopolskie mapa Polski dolnoślaskie wielkopolskie zachodniopomorskie mapa Polski