Dla dyrektorów szkół

Projekt „Lekcja:Enter to element całościowej strategii działań prowadzonej 
w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, której celem są ciekawe lekcje, prowadzone w oparciu o nowe technologie i autorskie scenariusze zajęć.
Ponadto szkoły biorące udział w projekcie "Lekcja:Enter" otrzymują dodatkowe punkty aplikując o wsparcie w ramach programu "Aktywna tablica".

Dzięki udziałowi w szkoleniu (które ze względu na pandemię, aktualnie realizowane są także ONLINE) nauczyciele dowiedzą się jak:
1. wzmacniać kompetencje cyfrowe swoje i swoich uczniów,
2. odpowiedzialnie, kreatywnie i bezpiecznie korzystać z nowych technologii na lekcjach,
3. korzystać z aktywizujących metod nauczania,
4. urozmaicić swoje lekcje i na stałe zmienić sposób ich prowadzenia,
5. tworzyć własne treści cyfrowe.

Na szkolenia nauczycieli zaprasza członek kadry kierowniczej. Nauczyciele nie zgłaszają się indywidualnie.
W szkoleniu powinny uczestniczyć co najmniej:
a) 2-3 osobowe zespoły ze szkół, w tym członek kadry zarządzającej –
w przypadku szkoły, w której jest zatrudnionych mniej niż 10 nauczycieli.
b) 4 osobowe zespoły nauczycieli, w tym członek kadry kierowniczej -
w przypadku szkoły, w której zatrudnionych jest od 10 do 20 nauczycieli;
c) 5 osobowe zespoły nauczycieli, w tym członek kadry kierowniczej -
w przypadku szkoły, w której zatrudnionych jest powyżej 20 nauczycieli.

Nie ma ograniczeń dotyczących maksymalnej liczby nauczycieli z danej szkoły, biorących udział w szkoleniach. Powyższe limity dotyczą minimalnej liczby uczestników.

Założeniem projektu jest trwałość jego efektów. Nauczyciele po szkoleniu powinni mieć możliwość wykorzystania i doskonalenia zdobytej wiedzy, a TIK powinien być stałym i częstym elementem każdej lekcji. Dlatego warunkiem uczestnictwa zespołu nauczycieli w szkoleniu, jest uczestnictwo członka kadry kierowniczej, którzy mają decyzyjną rolę we wprowadzaniu zmian w swoich placówkach.

W trosce o tak rozumianą trwałość projektu, każdy dyrektor, w chwili przystąpienia do projektu, złoży zobowiązanie dotyczące przygotowania i wdrożenia planu włączenia TIK w proces dydaktyczny szkoły. Aby wesprzeć dyrektorów w przygotowaniu takiego planu, dyrektorzy zostaną zaproszeni, poza obowiązkowym szkoleniem przedmiotowym, do udziału w opcjonalnym module online dla kadry zarządzającej.

Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli prowadzą realizatorzy szkoleń – wybrane w poszczególnych województwach organizacje, instytucje i firmy szkoleniowe.
Ich wykaz i dane kontaktowe znajdują się TUTAJ.
Trenerzy prowadzący szkolenia przygotowywani są przez konsorcjum prowadzące projekt z wykorzystaniem jednolitych scenariuszy i materiałów szkoleniowych.

Moduł dla kadry zarządzającej

Moduł stanowi uzupełnienie szkolenia stacjonarnego dla nauczycieli, którzy jednocześnie pełnią funkcję kierowniczą w szkole (dyrektora/dyrektorki, wicedyrektora/wicedyrektorki). Jego celem jest przygotowanie ich do włączenia TIK w proces dydaktyczny w szkole z uwzględnieniem perspektywy długoterminowej, poprzez koordynację przygotowania w szkole planu Aktywna szkoła z TIK. Treści omawiane tym module, to m.in. proces opracowania i struktura planu, sposoby zarządzania tym procesem przez dyrektora/dyrektorkę, realizacja planu, motywowanie nauczycieli, kwestie związane ze statutem szkoły umożliwiające korzystanie w celach edukacyjnych przez uczniów ze smartfonów (BYOD), współpraca z rodzicami.

Moduł składa się z następujących elementów:

  • Aktywna szkoła z TIK. Przewodnik i narzędziownik dla dyrektorów szkół (narzędziownik instrukcja korzystania z narzędzi online)
  • 3 webinaria dotyczące procesu przygotowania i wdrożenia planu,
  • 1 webinarium - doświadczenia dyrektorów z realizacji planu.

Moduł dla kadry zarządzającej będzie realizowany dodatkowo. Ukończenie modułu dla dyrektorów nie jest warunkiem ukończenia szkolenia przedmiotowego przez dyrekcję.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium "Jak być zdalnie dyrektorem/dyrektorką?”, które odbyło się w 2.04.2020 r.

Webinarium prowadziła Dorota Pintal, konsultantka ds. zarządzania szkołą w projekcie „Lekcja:Enter”. Opowiedziała
o zarządzaniu szkołą z wykorzystaniem TIK i wyzwaniach temu towarzyszącym, jak radzić sobie w nowej rzeczywistości,
o zmianach i nowych zadaniach dyrektorów w związku ze zmianą sposobu nauczania w szkole.
Podczas webinarium zastanawialiśmy się jak pracować w zdalnej szkole, a także od czego zacząć pracę zdalną. Zaprezentowaliśmy też narzędzia wspierające zarządzanie szkołą w tak trudnym czasie.
Webinarium było adresowane dla dyrektorów uczestniczących w projekcie.

Prezentacja do pobrania: tutaj

Lista podmiotów, do których można zgłaszać się na szkolenia z doskonalenia kompetencji cyfrowych znajduje się
TUTAJ