Nauczyciele o szkoleniach

„ Dla mnie ten kurs jest właściwym czasem i we właściwym czasie. To bardzo dobry projekt edukacyjny  i dydaktyczny dla nas nauczycieli. Mnie bardzo pomaga wiedza i umiejętności zdobyte podczas zajęć. Tworzę samodzielnie materiały w aplikacji Linoit czy Padlet, konstruuję na potrzeby moich lekcji nowe quizy, opracowuję ankiety. Biorąc pod uwagę obecną sytuację taka forma i treści są naprawdę nie do przecenienia i wychodzą naprzeciw moim oczekiwaniom."

„Bardzo dobra komunikacja z trenerem, jego profesjonalizm i zaangażowanie sprawiają, że szkolenie oceniam pozytywnie. Duża partia materiału, przekazana w sposób przystępny i zrozumiały z pewnością pomoże mi kreatywnie wykorzystać zasoby i środowisko cyfrowe w pracy edukacyjnej.”

„Dziękuję, że mogę brać udział w projekcie. Wiadomości i umiejętności, które nabywam będę wykorzystywała w pracy z młodzieżą. Tempo pracy - duże, ale ja jestem bardzo początkująca. Osoba prowadząca w sposób zrozumiały wyjaśnia omawiane problemy."
"Szkolenie jest dla mnie doskonałą okazją do poznania nowych narzędzi i aplikacji, które następnie będę mogła wykorzystać w trakcie pracy z uczniami. Miła atmosfera, profesjonalni instruktorzy, możliwość poznania nowych osób."