Konsultanci merytoryczni

Konsultanci merytoryczni w projekcie „Lekcja:Enter


Konsultanci merytoryczniPrzedstawiamy  konsultantów merytorycznych projektu „Lekcja:Enter”. To sześć specjalistek i specjalistów, którzy, przez blisko cztery lata realizacji projektu, będą służyć fachową pomocą przede wszystkim trenerom regionalnym, ale także innym uczestnikom projektu prowadząc mentoring – online poprzez platformę lekcjaenter.pl,  telefonicznie i  mailowo. Konsultują także programy i materiały do szkoleń trenerskich, szkolenia nauczycieli oraz prowadzą szkolenia trenerów regionalnych.
Każda z osób zaangażowanych jako konsultant/konsultantka reprezentuje inną specjalność – mamy na pokładzie specjalistki i specjalistów ds. 5 grup przedmiotowych wyróżnionych w projekcie (szkół podstawowych i ponadpodstawowych):
  • humanistycznych,
  • matematyczno-przyrodniczych,
  • artystycznych,
  • edukacji wczesnoszkolnej,
  • informatyki,
  • a także konsultantkę ds. zarządzania szkołą.
To doświadczeni praktycy, doskonale znający realia funkcjonowania szkół, animatorzy i trenerzy trenerów. Są też entuzjastami włączania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w proces dydaktyczny. Czym się pasjonują, czym zajmują się na co dzień? – każdy z konsultantów powiedział kilka słów o sobie.

***

♦ Krzysztof Ciurej
Jestem trenerem, coachem, tutorem a co najważniejsze – nauczycielem biologii. Zajmuję się zarówno edukacją młodego pokolenia jak i dorosłych. Ciekawi mnie człowiek w procesie uczenia. Szukam odpowiedzi, co jest istotne w uczeniu się, co pomaga a co przeszkadza. Szukając nowych rozwiązań podejmuję się różnorodnych form doskonalenia zawodowego od dydaktyki po umiejętności miękkie. Praktyka jest dla mnie najskuteczniejszą metodą zdobywania nowych kompetencji.
W ciągu ostatnich kilkunastu lat brałem udział, jako ekspert i nauczyciel, w licznych ogólnopolskich projektach zmieniających polską szkołę. Uważam za bardzo ważne wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych tak, aby na lekcji młodzi ludzie mogli jak najwięcej się nauczyć, czyli łączenie zdobyczy technologicznych z wiedzą na temat procesu uczenia.
Konsultant merytoryczny ds. przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w szkołach ponadpodstawowych.

♦ Renata Maciejczyk
Jestem nauczycielką, trenerką i doradcą zawodowym. Pracuję z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Prowadzę własną firmę szkoleniową, współpracuję jako trener z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli. Jestem absolwentką Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego. W mojej pracy najważniejsza jest dla mnie możliwość bliskiego i twórczego spotkania z drugim człowiekiem. Prywatnie jestem matką dwóch wspaniałych synów. W wolnych chwilach czytam, interesuję się sztuką. W czasie wakacji odbywam bliższe i dalsze podróże, niezmiennie zadziwiona urodą świata.
Konsultantka merytoryczna ds. przedmiotów artystycznych - klasy IV-VIII szkół podstawowych i szkoły ponadpodstawowe.

♦ Wioletta Matusiak
Jestem edukatorką, trenerką, nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej i etyki. Współpracuję z firmami szkoleniowymi (ORKE, Oświata i Biznes), organizacjami pozarządowymi (FRSE, FRSI) czy ośrodkami doskonalenia nauczycieli (METIS) w zakresie wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w edukacji. Jestem facylitatorką metody SCI:Lab w programie Projektanci Innowacji PFR. Tworzę i współtworzę autorskie rozwiązania, modele, narzędzia, gry, którymi chętnie się dzielę. Badam środowisko edukacyjne pod kątem mądrego wykorzystania technologii w edukacji, nowatorskich, alternatywnych metod pracy z uczniem, oceniania kształtującego oraz filozofowania z dziećmi.
Jestem absolwentką pedagogiki na Uniwersytecie Śląskim (specjalność: edukacja filozoficzno-społeczna) i Szkoły Trenerów "Meritum" oraz Liderką PAFW. Angażuję się w wolontariat w projektach: CoderDojo, Mobilni Doradcy, Szlachetna Paczka, Latarnicy Polski Cyfrowej. Wierzę, że działania społeczne mają moc zmieniania świata.
Konsultantka merytoryczna ds. edukacji wczesnoszkolnej.

♦ Dorota Pintal
Od wielu lat jestem dyrektorką szkoły podstawowej, trenerką, doradcą w zakresie planowania i wdrażania procesowego wspomagania szkół i przedszkoli w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów, w tym kompetencji cyfrowych, mentorką w kursach e-learningowych, autorką programów szkoleń i materiałów szkoleniowych dla nauczycieli. Współpracuję z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji jako trenerka i doradca w projektach POWER skierowanych do trenerów, doradców, dyrektorów szkół i przedszkoli, pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Jestem też autorką publikacji w zakresie wspomagania szkół i przedszkoli w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów, inicjatorką i realizatorką wielu innowacji i przedsięwzięć związanych z wdrażaniem TIK w szkole, którą kieruję.
Konsultantka merytoryczna ds. przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w klasach IV-VIII szkoły podstawowej oraz konsultantka ds. zarządzania szkołą.

♦ Małgorzata Rabenda
Jestem nauczycielką matematyki i informatyki, terapeutką, trenerką i coachem. Ukończyłam Przywództwo Edukacyjne i od 2015 r. pełnię funkcję dyrektora szkoły. W Fundacji Katalyst Education, wspólnie z zespołem tworzę kanał matematyczny pistacja.tv.
Moją energią są ludzie i ciągłe wyzwania. Współpracowałam przy wielu projektach edukacyjnych. Jestem autorką i realizatorką programów szkoleniowych w Niepublicznej Placówce Doskonalenia Nauczycieli Percepti Edukacja, polskim ekspertem brytyjskiego programu edukacyjnego Apps For Good, certyfikowanym edukatorem Microsoft. Prowadzę szkolenia dla nauczycieli oraz kadry kierowniczej oświaty. Moją pasją jest rozwój osobisty, nurty slow life i mindfulness. W wolnych chwilach podróżuję poznając świat, ludzi i ich kulturę.
Konsultantka merytoryczna ds. informatyki, klasy IV-VIII szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowe. Przygotowała także dwa moduły online do szkoleń nauczycieli informatyki.

♦ Tomasz Tokarz
Jestem trenerem, coachem, mediatorem, wykładowcą akademickim. Ukończyłem studia nauczycielskie (2001), obroniłem doktorat z obszaru nauk humanistycznych (2005). Jestem także absolwentem podyplomowych studiów menedżerskich, szkoły trenerów biznesu, studiów coachingu, studium mediacji oraz studium systemowej terapii rodzin. Ukończyłem wiele specjalistycznych szkoleń, m.in. w zakresie: komunikacji interpersonalnej, negocjacji, komunikacji transformującej czy przemawiania. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z grupami. Przeprowadziłem ponad 8 tysięcy godzin warsztatów, ćwiczeń i wykładów. Specjalizuję się w szkoleniach z obszarów: edukacyjnego wykorzystania nowych technologii, dydaktyki, kompetencji społecznych, gamifikacji, inspirowania rozwoju, zarządzania zmianą. Współpracuję jako nauczyciel i twórca programów z kilkoma szkołami alternatywnymi.
Kluczowym obszarem mojej działalności jest promowanie edukacji opartej na uznaniu podmiotowości ucznia i nauczyciela. Jestem autorem kilku książek i licznych artykułów. Uwielbiam filmy i książki fantastyczno-naukowe. Facebooker i bloger. Jestem zapalonym dyskutantem, fanem nowych mediów a także autorem bloga: http://innowacyjnaedukacja.blogspot.com/
Konsultant merytoryczny ds. przedmiotów humanistycznych, klasy IV-VIII szkół podstawowych i szkoły ponadpodstawowe.