Szkolenie dla nauczycieli 4 grup przedmiotowych

KORZYŚCI

Celem szkolenia jest pokazanie nauczycielom korzyści z wykorzystywania stron, aplikacji, wszelkiego rodzaju ogólnodostępnych zasobów cyfrowych w swojej codziennej pracy edukacyjnej.

Podczas szkolenia „Lekcja:Enter!”:

zobaczysz jak korzystać z portali edukacyjnych (w tym e-podręczniki), ogólnodostępnych elektronicznych materiałów i zasobów dydaktycznych (np. Akademia Khan), także na urządzeniach mobilnych
poznasz edukacyjne zastosowania różnego rodzaju sprzętu i aplikacji jak np. Learning App, Kahoot czy Quizizz i dowiesz się, jak kreatywnie wykorzystywać je na lekcjach
nauczysz się, jak pracować metodą projektów uczniowskich np. z pomocą narzędzia Webquest, stosować kształcenie wyprzedzające z wykorzystaniem TIK
dowiesz się jak tworzyć własne e-zasoby edukacyjne
zobaczysz jak nowe technologie mogą pomóc Ci w realizowaniu podstawy programowej
nauczysz się, jak bezpiecznie poruszać się w środowisku cyfrowym, jak, zgodnie z prawem autorskim, korzystać z gotowych materiałów, a także jak udostępniać własne materiały na odpowiednich licencjach
poznasz społeczności praktykujących nauczycieli.

Po szkoleniu Twoja praca stanie się łatwiejsza (przez wykorzystanie konkretnych aplikacji zrobisz kartkówkę, której nie będziesz musiał sprawdzać w domu – mailem otrzymasz wynik uzyskany przez każdego ucznia i uczennicę), lepiej zobrazujesz uczniom niektóre tematy – pokażesz im jak wygląda rafa koralowa czy też pójdziecie na wirtualna wycieczkę do Luwru. Nowe technologie nas otaczają, ich znajomość jest potrzebna codziennym życiu.

SZKOLENIE

Szkolenie dla nauczycieli 4 grup przedmiotowych będzie prowadzone wspólnie dla wszystkich etapów edukacji. Szkolenie trwa 40 godzin (po 45 minut) i składa się z 8 modułów. 32 godziny to szkolenie stacjonarne i 8 godzin szkolenie online. Program szkolenia uwzględnia stopień kompetencji cyfrowych uczestników (podstawowy lub średniozaawansowany), co zweryfikuje test wykonywany przez nauczycieli przed rozpoczęciem szkolenia. Podział na grupy szkoleniowe będzie uwzględnić podział nauczycieli na grupy przedmiotowe.

Struktura szkolenia będzie uwzględniać uczenie się przez doświadczenie (cykl Kolba). Punktem wyjścia będą doświadczenia uczestników, wynikające z pracy z uczniami. Trenerzy/trenerki będą też proponowali ćwiczenia, które staną się źródłem doświadczeń w sali szkoleniowej lub podczas nauki online. Ważną częścią szkolenia będą różne metody refleksji nad doświadczeniami. Na podstawie rezultatów uczestnicy zaprojektują i przetestują swoje strategie edukacyjne, w kontekście prowadzenia zajęć dla uczniów.

Program szkolenia „Lekcja:Enter!” nauczycieli 4 grup przedmiotowych, poziom podstawowy i ponadpodstawowy.

Moduł

Tytuł

1

Poznaj sieć. Elektroniczne zasoby edukacyjne.
Zasady bezpieczeństwa i współpracy w internecie. Wprowadzenie do szkolenia.

2

Lekcja w sieci – dobierz urządzenie, platformę, aplikację.
Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowym i praca w sieci.

3

Ze smartfonem na lekcji.
Aktywizujące metody nauczania wspierane technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi (TIK)

4

Tworzymy własne e-materiały.
Elektroniczne zasoby edukacyjne dla różnych przedmiotów.

5

Opracowujemy e-materiały do własnych scenariuszy aktywnych lekcji z TIK - analiza podstawy programowej pod kątem zastosowania TIK we własnym programie nauczania - moduł online.
(Metodyczne aspekty kształcenia z wykorzystaniem TIK. Praca własna online na platformie lekcjaenter.pl).

6

Przygotowujemy scenariusze lekcji.
Metodyczne aspekty kształcenia z wykorzystaniem TIK. Praca nad scenariuszami wzbogaconymi o technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK).

7

Zajęcia w szkole z własnym scenariuszem z wykorzystaniem TIK

8

Omawiamy przeprowadzone zajęcia.
Metodyczne aspekty kształcenia z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych – omówienie obserwowanych zajęć i zaliczenie szkolenia.

 

W ramach szkolenia nauczyciele przygotują po 2 własne scenariusze zajęć (po 45 minut), w czym będą ich wspierać trenerzy lokalni prowadzący szkolenie, także podczas konsultacji online po szkoleniu. Opracowane scenariusze, po ich akceptacji przez trenerów, będą dostępne dla wszystkich nauczycieli uczestniczących w projekcie na platformie projektu.

Nauczyciele będą realizować opracowane przez siebie scenariusze w szkole. Co najmniej dwa zajęcia na ich podstawie powinny być obserwowane przez członka kadry kierowniczej szkoły, a wnioski z obserwacji oraz ewaluacji uwzględnione w raporcie z ewaluacji. Przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie obserwowanych zajęć w szkole jest warunkiem zaliczenia szkolenia.