Szkolenie dla nauczycieli informatyki

KORZYŚCI

Celem szkolenia „Lekcja:Enter!” dla nauczycieli informatyki jest ich przygotowanie do realizacji dwóch pierwszych celów nowej podstawy programowej z informatyki, tzn. w zakresie (I) rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów oraz (II) programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych.

Nauczyciel/nauczycielka informatyki w szkole podstawowej m.in.:
pozna wybrane gry i zabawy bez komputera ułatwiające zrozumienie podstawowych pojęć programistycznych
pozna schematy blokowe i programy / aplikacje wykorzystujące języki programowania blokowego, środowisko Scratch
nauczy się sterować żółwiem w języku Python
pozna także wybrane narzędzia informatyczne wspierające pisanie kodu i wybrane technologie do realizacji zadań przewidzianych przez podstawę programową (np. płytkę Arduino - symulator), narzędzie Tinkercad Circuits, środowisko Jupyter, algorytm Euklidesa np. w Scratch).

Nauczyciel/nauczycielka informatyki ze szkoły średniej m.in.:
pozna podstawy teoretyczne rozwiązywania problemów (myślenie komputacyjne), algorytmy rozwiązujące wybrane problemy, różne sposoby implementacji algorytmów, ich wizualizację przy użyciu aplikacji okienkowych i mobilnych, zweryfikują ich poprawność
zapozna się z wybranymi środowiskami informatycznymi wspierającymi tworzenie różnego rodzaju aplikacji (Eclipse, Netbeans, Android Studio)
omówi podstawowe zagadnienia związane z programowaniem na przykładzie języka Java
a także zapozna się z procesem projektowania i implementacji bazy danych przy użyciu oprogramowania MS Access.

SZKOLENIE

Szkolenie dla nauczycieli informatyki będzie prowadzone w odrębnych grupach dla danego etapu edukacji. Składa się z 35-godzinnego szkolenia stacjonarnego i 5-godzinnego modułu online. Szkolenie stacjonarne jest podzielone na 5 części, w ramach 4 modułów:

  • Dla nauczycieli informatyki klas IV – VIII szkół podstawowych

Moduł

Tytuł

1

1.1.Jak myśli programista?

 

1.2. Kot czy żółw? (Scratch, Python)

2

2.1. Wirtualne Arduino

 

2.2. Oswajamy Pythona

3

3. Zajęcia w szkole z własnymi scenariuszami  

4

4. Omawiamy przeprowadzone zajęcia

 

  • Dla nauczycieli informatyki szkół ponadpodstawowych

Moduł

Tytuł

1

1.1. Eclipse, czyli projekt z klasą

 

1.2. Budujemy bazę (MS Access, SQL)

2

2.1. Algorytmy na Javie

 

2.2. Mobilne szyfrowanie (Android Studio, Netbeans)

3

3. Zajęcia w szkole z własnymi scenariuszami

4

4. Omawiamy przeprowadzone zajęcia

 

W ramach szkolenia nauczyciele przygotują 2 własne scenariusze zajęć (po jednym na dany cel podstawy programowej), w czym będą ich wspierać trenerzy prowadzący szkolenie. Opracowane scenariusze, po ich akceptacji przez trenerów, będą dostępne dla wszystkich nauczycieli uczestniczących w projekcie na platformie projektu. W ramach modułu 3 nauczyciele będą realizować opracowane przez siebie scenariusze na zajęciach w szkole. Co najmniej dwa zajęcia powinny być obserwowane przez innych nauczycieli, w tym członka kadry zarządzającej. Wnioski z obserwacji oraz ewaluacji będą częscią raportu z ewaluacji, który powinien być gotowy przed przyjazdem na końcowe szkolenie stacjonarne (moduł 4). Będzie ono poświęcone omówieniu przeprowadzonych zajęć.