Konkurs

Szkoła nowych możliwości. Konkurs dobrych praktyk wykorzystania technologii w nauczaniu dla szkół biorących udział w projekcie "Lekcja:Enter"

Dziękujemy bardzo za wszystkie nadesłane zgłoszenia. Wyniki konkursu opublikujemy 15.02.2021. 

W imieniu Instytutu Spraw Publicznych serdecznie zapraszamy do udziału
w konkursie na najlepsze praktyki związane z wykorzystywaniem nowych technologii na lekcjach.

Edukacja szkolna musi podążać za dynamicznymi zmianami technologicznymi, które stanowią wyzwanie dla całego społeczeństwa. Badania przeprowadzone
w ramach projektu “Lekcja:Enter” wskazują na mobilizację szkół
w dostosowywaniu się do potrzeb uczniów i oczekiwań rodziców w zakresie korzystania z TiK w kształceniu.

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych rozwiązań w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TiK)
w edukacji, przygotowanych przez szkoły biorące udział w projekcie „Lekcja:Enter”.
Ocenie będą podlegały zgłoszenia w dwóch kategoriach:
1. rozwiązań instytucjonalno-organizacyjnych 
2. praktyk metodycznych - opracowanych przez szkoły własnymi siłami lub zaadaptowanych spośród istniejących propozycji.
 

Udział w konkursie będzie dla szkoły okazją do podzielenia się swoimi osiągnięciami z innymi uczestnikami projektu “Lekcja:Enter”, a także w szerszym środowisku edukacyjnym. Rozwiązania zebrane w trzech edycjach konkursu posłużą również do stworzenia repozytorium dobrych praktyk.

Udział w konkursie następuje poprzez wypełnienie przez szkołę prostego formularza zgłoszeniowego. Przed przystąpieniem do konkursu prosimy
o zapoznanie się z Regulaminem i Harmonogram.

pomarańczowa żarówka