Zmień kontrast

Zmień rozmiar czcionki

A- A A+
Dostosowanie dla osób z ograniczeniami
O projekcie
Ze względu na trwający stan epidemii wszystkie szkolenia w ramach projektu odbywają się online. Szczegółowych informacji udzielają ich realizatorzy, których lista znajduje się TUTAJ.
Projekt "Lekcja:Enter" to największy dotychczas projekt edukacji cyfrowej w Polsce skierowany do szkół. Przez cztery lata udzielimy wsparcia około 100 placówkom edukacyjnym na przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli z lepszego wykorzystywania nowych technologii, e-zasobów i aktywizujących metod nauczania w edukacji dzieci i młodzieży. Wyłonione w konkursie grantowym placówki dostaną od nas wsparcie finansowe oraz merytorycznie, aby móc jak najlepiej przygotować szkolenia dla pedagogów w swoim regionie.

Projekt zakłada 3 cykle. Każdy cykl będzie realizowany dwuetapowo:
1. Wyłonienie grantobiorców odpowiedzialnych za szkolenia nauczycieli w regionie
Do udziału w konkursie grantowym uprawnione są następujące podmioty:
  •   placówki doskonalenia nauczycieli,
  •   organizacje pozarządowe we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli,
  •   jednostki samorządu terytorialnego we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli,
  •   szkoły wyższe prowadzące kwalifikacyjne studia dla nauczycieli we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli
2. Realizacja szkoleń - rekrutacja i szkolenia nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych w ramach ścieżek tematycznych:
       •    edukacji wczesnoszkolnej
       •    humanistycznej dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
       •    matematyczno- przyrodniczej dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
       •    artystycznej dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
       •    informatycznej dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Szkolenia będą realizowane w dwóch blokach:

1.    Szkolenie dla nauczycieli 4 grup przedmiotowych
Celem tego szkolenia jest pokazanie nauczycielom korzyści z wykorzystywania stron, aplikacji, wszelkiego rodzaju ogólnodostępnych zasobów cyfrowych w swojej codziennej pracy edukacyjnej. Nauczyciele dowiedzą się m.in. jak korzystać z e-usług publicznych, portali edukacyjnych, elektronicznych materiałów i zasobów dydaktycznych.

2.    Szkolenie dla nauczycieli informatyki
Którego celem jest przygotowanie nauczycieli do realizacji dwóch pierwszych celów nowej podstawy programowej z informatyki, tzn. w zakresie (I) rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów oraz (II) programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych.

Gwarancją trwałości efektów szkolenia jest zgłoszenie grupy nauczycieli (minimalnie od 2 do 5, w zależności od wielkości szkoły) przez dyrektora, który sam też weźmie udział w szkoleniu, a także będzie aktywnie zaangażowany w proces szkolenia nauczyciela poprzez np. obserwację lekcji, prowadzonych przez tych nauczycieli z wykorzystaniem scenariuszy przygotowanych przez nich w trakcie szkolenia.

Dyrektorzy zostaną też zaproszeni do przygotowania planu włączenia TIK do działań edukacyjnych w szkole pt. „Aktywna lekcja z TIK”. Plan będzie uwzględniał m.in. zmiany umożliwiające wykorzystywanie przez uczniów urządzeń mobilnych na lekcjach w celach edukacyjnych.

Docelowo przyznanych zostanie około 100 grantów w wysokości do 450 tys. złotych każdy, dzięki czemu przeszkolonych zostanie ponad 75 000 nauczycieli z całej Polski (co stanowi 15% wszystkich nauczycieli). Dużą wagę przywiązywać będziemy do rekrutacji nauczycieli z obszarów wiejskich i małych miejscowości (30% przeszkolonych).

Przeprowadziliśmy dwa konkursy grantowe. Kolejny planowany jest na wrzesień 2020 roku.

♦♦♦

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
(Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych").

Wartość projektu: 48 955 499,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 41 431 038,79 PLN