Zmień kontrast

Zmień rozmiar czcionki

A- A A+
Dostosowanie dla osób z ograniczeniami
O projekcie
Projekt "Lekcja:Enter" to największy dotychczas projekt edukacji cyfrowej w Polsce skierowany do szkół. Przez cztery lata udzielimy wsparcia około 100 placówkom edukacyjnym na przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli z lepszego wykorzystywania nowych technologii, e-zasobów i aktywizujących metod nauczania w edukacji dzieci i młodzieży. Wyłonione w konkursie grantowym placówki dostaną od nas wsparcie finansowe oraz merytorycznie, aby móc jak najlepiej przygotować szkolenia dla pedagogów w swoim regionie.

Projekt zakłada 3 cykle. Każdy cykl będzie realizowany dwuetapowo:
1. Wyłonienie grantobiorców odpowiedzialnych za szkolenia nauczycieli w regionie
Do udziału w konkursie grantowym uprawnione są następujące podmioty:
  •   placówki doskonalenia nauczycieli,
  •   organizacje pozarządowe we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli,
  •   Jednostki Samorządu Terytorialnego we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli,
  •   szkoły wyższe prowadzące kwalifikacyjne studia dla nauczycieli we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli
2. Realizacja szkoleń - rekrutacja i szkolenia nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych w ramach ścieżek tematycznych:
       •    edukacji wczesnoszkolnej
       •    humanistycznej dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
       •    matematyczno- przyrodniczej dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
       •    artystycznej dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
       •    informatycznej dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Szkolenia będą realizowane w dwóch blokach:

1.    Szkolenie dla nauczycieli 4 grup przedmiotowych
Celem tego szkolenia jest pokazanie nauczycielom korzyści z wykorzystywania stron, aplikacji, wszelkiego rodzaju ogólnodostępnych zasobów cyfrowych w swojej codziennej pracy edukacyjnej. Nauczyciele dowiedzą się m.in. jak korzystać z e-usług publicznych, portali edukacyjnych, elektronicznych materiałów i zasobów dydaktycznych.

2.    Szkolenie dla nauczycieli informatyki
Którego celem jest przygotowanie nauczycieli do realizacji dwóch pierwszych celów nowej podstawy programowej z informatyki, tzn. w zakresie (I) rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów oraz (II) programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych.

Gwarancją trwałości efektów szkolenia jest zgłoszenie grupy nauczycieli (minimalnie od 2 do 5, w zależności od wielkości szkoły) przez dyrektora, który sam też weźmie udział w szkoleniu, a także będzie aktywnie zaangażowany w proces szkolenia nauczyciela poprzez np. obserwację lekcji, prowadzonych przez tych nauczycieli z wykorzystaniem scenariuszy przygotowanych przez nich w trakcie szkolenia.

Dyrektorzy zostaną też zaproszeni do przygotowania planu włączenia TIK do działań edukacyjnych w szkole pt. „Aktywna lekcja z TIK”. Plan będzie uwzględniał m.in. zmiany umożliwiające wykorzystywanie przez uczniów urządzeń mobilnych na lekcjach w celach edukacyjnych.

Docelowo przyznanych zostanie około 100 grantów w wysokości do 450 tys. złotych, dzięki czemu przeszkolonych zostanie ponad 75 000 nauczycieli z całej Polski (co stanowi 15% wszystkich nauczycieli). Dużą wagę przywiązywać będziemy do rekrutacji nauczycieli z obszarów wiejskich i małych miejscowości (30% przeszkolonych).


Pierwszy nabór wniosków zakończyliśmy w 2019 roku.
Drugi, z trzech planowanych konkursów grantowych, ogłosimy w marcu 2020 roku.
Mapa grantobiorców podlaskie lubelskie warmińsko-mazurskie mazowieckie mazowieckie mapa Polski podlaskie mazowieckie mazowieckie świętokrzyskie podkarpackie mapa Polski lubelskie świętokrzyskie świętokrzyskie małopolskie mapa Polski warmińsko-mazurskie podlaskie lubelskie świętokrzyskie łódzkie mapa Polski mazowieckie mazowieckie lubelskie podkarpackie małopolskie śląskie łódzkie mapa Polski śląskie podkarpackie świętokrzyskie świętokrzyskie mapa Polski opolskie małopolskie świętokrzyskie mapa Polski śląskie świętokrzyskie opolskie mazowieckie opolskie mazowieckie wielkopolskie kujawsko-pomorskie kujawsko-pomorskie mapa Polski śląskie dolnośląskie wielkopolskie łódzkie łódzkie mapa Polski lubuskie wielkopolskie wielkopolskie opolskie mapa Polski lubuskie dolnośląskie opolskie łódzkie zachodniopomorskie pomorskie kujawsko-pomorskie mapa Polski wielkopolskie łódzkie mazowieckie pomorskie warmińsko-mazurskie mapa Polski podlaskie kujawsko-pomorskie kujawsko-pomorskie pomorskie mazowieckie mapa Polski zachodniopomorskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mapa Polski pomorskie lubuskie wielkopolskie wielkopolskie mapa Polski dolnoślaskie wielkopolskie zachodniopomorskie mapa Polski