Zmień kontrast

Zmień rozmiar czcionki

A- A A+
Dostosowanie dla osób z ograniczeniami
O projekcie
Lekcja:Enter to największy obecnie projekt edukacji cyfrowej w Polsce skierowany do szkół. Przez cztery lata udzielimy wsparcia około 100 placówkom edukacyjnym na szkolenia dla nauczycieli z lepszego wykorzystywania nowych technologii i e-zasobów w edukacji dzieci i młodzieży. Dostaną od nas wsparcie finansowe oraz merytorycznie, aby móc jak najlepiej przygotować szkolenia dla pedagogów w swoim regionie.

Projekt zaklada 3 cykle. Każdy cykl będzie realizowany dwuetapowo:
1. Wyłonienie grantobiorców odpowiedzialnych za szkolenia nauczycieli w regionie
2. Realizacja szkoleń dla nauczycieli
 
Zakończyliśmy pierwszy nabór wniosków.
Listę wyłonionych grantobiorców opublikujemy wkrótce.
Drugi, z trzech planowanych naborów, planowany jest na drugi kwartał 2020 roku.
Lekcja:Enter to 9 ścieżek edukacyjnych, dla nauczycieli wszystkich typów szkół.  W projekcie mogą wziąć udział nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej,  przedmiotów humanistycznych, matematyczno- przyrodniczych, artystycznych oraz informatyki ze szkół podstawowych
i średnich. Ponadto, zaprosimy dyrektorów do przygotowania planu wdrożenia cyfrowych metod nauczania w ich szkołach.
Lekcja:Enter to 40 mln złotych na szkolenia dla 75 000 nauczycieli. Placówki doskonalenia nauczycieli z całej Polski dostaną od nas wsparcie finansowe oraz merytoryczne, aby móc jak najlepiej przygotować programy szkoleniowe z wykorzystywania nowych technologii w edukacji dla pedagogów w swoim regionie.

Lekcja:Enter to system szkoleń kaskadowych (train the trainer). Przeszkolimy kadrę wykwalifikowanych trenerów regionalnych i lokalnych, którzy z ramienia grantobiorcy będą  odpowiedzialni za szkolenia nauczycieli.