Zmień kontrast

Zmień rozmiar czcionki

A- A A+
Dostosowanie dla osób z ograniczeniami
Dla nauczycieli
Jesteśmy na etapie podpisywania umów z realizatorami szkoleń.

Listę podmiotów, do których będzie można zgłaszać się na szkolenia dla nauczycieli w poszczególnych województwach, opublikujemy wkrótce.


Szkolenia rozpoczną się w lutym przyszłego roku.
Lekcja:Enter to 40 godzinne szkolenie "Lekcja:Enter!" dla nauczycieli, w tym 32 godziny stacjonarnie i 8 godzin online. Przewidzieliśmy 9 ścieżek edukacyjnych, dla wszystkich typów szkół. W szkoleniach będą mogli wziąć udział nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedmiotów humanistycznych, matematyczno- przyrodniczych, artystycznych oraz informatyki ze szkół podstawowych i średnich. Ponadto, zaprosimy dyrektorów do przygotowania planu wdrożenia cyfrowych metod nauczania w szkołach, według przygotowanego wspólnie projektu.
Proces szkoleniowy oprzemy o doświadczenia nauczycieli, korzystanie
z nowych metod umożliwiających aktywne zdobywanie w wiedzy i pracę w zespole (m.in. WEBQuest, odwrócone kształcenie, kształcenie wyprzedzające, projekty edukacyjne).

Po szkoleniu:

 • Zdobędziesz wiedzę o różnorodnych e-zasobach i nauczysz się jak korzystać z nich w pracy
 • Będziesz wiedział/a jak pracować w grupie zróżnicowanej pod względem poziomu kompetencji cyfrowych
 • Będziesz umiał/a bezpiecznie poruszać się w środowisku cyfrowym
 • Dostaniesz dostęp do kompleksowej wiedzy na platformie "Lekcja:Enter"
 • Nauczysz się tworzyć e-zasoby na potrzeby zajęć
 • Będziesz stosował/a aktywizujące metody nauczania
 • Umożliwimy Ci wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami
 • Będziesz miał/a dostęp do konsultacji z trenerami

Z jakich narzędzi skorzystasz?

 • Scenariuszy zajęć z użyciem TIK w na lekcji
 • Narzędziowników zawierających opisy i linki do istniejących rekomendowanych e-zasobów, aplikacji/programów
 • Kilkuminutowych filmików (sceencasty) o tym jak skorzystać z poszczególnych narzędzi do tworzenia własnych materiałów oraz innych, objętych scenariuszami szkoleń programów, aplikacji
  i platform
 • Webinariów (interaktywne wykłady online) prezentujących nowinki technologiczne, które można wykorzystać na lekcji