Dla nauczycieli

Jesteśmy na etapie podpisywania umów z realizatorami szkoleń.

Listę podmiotów, do których będzie można zgłaszać się na szkolenia "Lekcja:Enter!" dla nauczycieli w poszczególnych województwach, opublikujemy wkrótce.


Szkolenia rozpoczną się w lutym przyszłego roku.
Szkolenie w projekcie „Lekcja:Enter” przeznaczone jest dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych (licea ogólnokształcące, licea profilowane, technika, szkoły branżowe I stopnia),  w ramach ścieżek tematycznych:

  • edukacja wczesnoszkolna
  • przedmioty humanistyczne
  • przedmioty matematyczno- przyrodnicze
  • przedmioty artystyczne
  • informatyka dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 


Ponadto, zaprosimy dyrektorów do przygotowania planu wdrożenia cyfrowych metod nauczania w szkołach, według opracowanego wcześniej projektu.

Proces szkoleniowy oprzemy o doświadczenia nauczycieli, korzystanie z nowych metod umożliwiających aktywne zdobywanie wiedzy i pracę w zespole. Przewidzieliśmy poziom podstawowy i zaawansowany.

Szkolenie "Lekcja:Enter!" przewidziano na 40 godzin lekcyjnych, w tym 32 godziny stacjonarnie i 8 godzin online.