Zmień kontrast

Zmień rozmiar czcionki

A- A A+
Dostosowanie dla osób z ograniczeniami
Dla nauczycieli
Jesteśmy na etapie podpisywania umów z realizatorami szkoleń.

Listę podmiotów, do których będzie można zgłaszać się na szkolenia "Lekcja:Enter!" dla nauczycieli w poszczególnych województwach, opublikujemy wkrótce.


Szkolenia rozpoczną się w lutym przyszłego roku.
Szkolenie w projekcie „Lekcja:Enter” przeznaczone jest dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych (licea ogólnokształcące, licea profilowane, technika, szkoły branżowe I stopnia),  w ramach ścieżek tematycznych:

  • edukacja wczesnoszkolna
  • przedmioty humanistyczne
  • przedmioty matematyczno- przyrodnicze
  • przedmioty artystyczne
  • informatyka dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 


Ponadto, zaprosimy dyrektorów do przygotowania planu wdrożenia cyfrowych metod nauczania w szkołach, według opracowanego wcześniej projektu.

Proces szkoleniowy oprzemy o doświadczenia nauczycieli, korzystanie z nowych metod umożliwiających aktywne zdobywanie wiedzy i pracę w zespole. Przewidzieliśmy poziom podstawowy i zaawansowany.

Szkolenie "Lekcja:Enter!" przewidziano na 40 godzin lekcyjnych, w tym 32 godziny stacjonarnie i 8 godzin online.

 

Mapa grantobiorców podlaskie lubelskie warmińsko-mazurskie mazowieckie mazowieckie mapa Polski podlaskie mazowieckie mazowieckie świętokrzyskie podkarpackie mapa Polski lubelskie świętokrzyskie świętokrzyskie małopolskie mapa Polski warmińsko-mazurskie podlaskie lubelskie świętokrzyskie łódzkie mapa Polski mazowieckie mazowieckie lubelskie podkarpackie małopolskie śląskie łódzkie mapa Polski śląskie podkarpackie świętokrzyskie świętokrzyskie mapa Polski opolskie małopolskie świętokrzyskie mapa Polski śląskie świętokrzyskie opolskie mazowieckie opolskie mazowieckie wielkopolskie kujawsko-pomorskie kujawsko-pomorskie mapa Polski śląskie dolnośląskie wielkopolskie łódzkie łódzkie mapa Polski lubuskie wielkopolskie wielkopolskie opolskie mapa Polski lubuskie dolnośląskie opolskie łódzkie zachodniopomorskie pomorskie kujawsko-pomorskie mapa Polski wielkopolskie łódzkie mazowieckie pomorskie warmińsko-mazurskie mapa Polski podlaskie kujawsko-pomorskie kujawsko-pomorskie pomorskie mazowieckie mapa Polski zachodniopomorskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mapa Polski pomorskie lubuskie wielkopolskie wielkopolskie mapa Polski dolnoślaskie wielkopolskie zachodniopomorskie mapa Polski