Już ponad 20 tys. nauczycieli ukończyło szkolenia w ramach projektu „Lekcja:Enter" | Blog | Lekcja:Enter
Logo
Dostosuj
Pomiń nawigację
Blog
10 listopada 2021 r.

Już ponad 20 tys. nauczycieli ukończyło szkolenia w ramach projektu „Lekcja:Enter"

blog
blog
udostępnij:
Kopiuj linkSkopiuj link

materiał projektu

 

Szkolenia w ramach projektu „Lekcja:Enter” rozpoczęły się w marcu 2020 r., na kilka dni przed pierwszym zdiagnozowanym przypadkiem Covid-19. Mimo tego trudnego okresu, szkolenia w ramach projektu ukończyło dotychczas 20 660 nauczycieli. „Lekcja:Enter” to nie tylko poznawanie aplikacji i nabywanie umiejętności tworzenia własnych e-materiałów. To także praktykowanie uczenia się i nauczania przez doświadczenie oraz planowanie własnego rozwoju w zakresie TIK. Nabór szkół trwa!

Zakres i metodyka szkoleń

Pandemia wymusiła na szkołach, nauczycielach i uczniach nagłe przestawienie się na rozwiązania cyfrowe, których większość, po pewnym czasie, miała już dość. W ramach projektu „Lekcja:Enter” nauczyciele poznają nie tylko różne aplikacje, portale i platformy edukacyjne, ale także zastanawiają się, kiedy warto je wykorzystać, a kiedy lepiej pozostać przy rozwiązaniach tradycyjnych. Dobierają takie aplikacje i metody wspierane TIK, które sprzyjają osiągnięcia celu/celów lekcji i angażują uczniów (tak! rolą TIK jest wsparcie uczenia się/nauczania, a nie uatrakcyjnienie lekcji). Uczą się także, jak wpleść aplikacje poznane w trakcie edukacji zdalnej w edukację stacjonarną, np. z wykorzystaniem projektu uczniowskiego. A przede wszystkim tworzą – z wykorzystaniem nowo nabytych kompetencji  - własne scenariusze zajęć, podczas których uczniowie najpierw doświadczają jakiejś sytuacji (np. rozwiązują quiz, escape room lub oglądają film), następnie ją analizują (dzieląc się swoimi refleksjami), potem konfrontują je z teorią dotyczącą danej sytuacji a na końcu sprawdzają nowe kompetencje w praktyce, utrwalając je (czyli nauczyciele projektują i przeprowadzają lekcje oparte o doświadczenie, w tzw. cyklu Kolba- więcej: ORE). Tworząc scenariusze dążą do zastosowania technologii na wyższym poziomie SAMR (więcej: Edunews) niż robili to dotychczas (np. jeśli wykorzystywali technologie głównie do przeprowadzania quizów czy kartkówek, to w scenariuszu przewidują zadanie polegające na nagraniu i zmontowaniu wypowiedzi w postaci krótkiego filmiku). Ww. lekcje mogą przyjąć także formę lekcji odwróconych czy webquestów, które to metody nauczyciele także ćwiczą na szkoleniach.

W zależności od poziomu zaawansowania, na szkoleniach „Lekcja:Enter!” nauczyciele m.in. modyfikują lub tworzą własne gry edukacyjne w LearningApps, quizy w Kahoot lub Quizizz, pytają o informacje zwrotne w Mentimeter, przygotowują webquesty w Witrynach Google, wirtualne tablice w Jambord i Padlet, grafiki w Canvie, filmiki w edytorze YouTube. Wgłębiają się w zagadnienia wolnych licencji, wykorzystując do swoich materiałów darmowe zdjęcia, grafikę i muzykę. Poznają funkcjonalności w zakresie tworzenia dokumentów, formularzy i innych materiałów edukacyjnych z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej i Google Workspace lub Microsoft 365. Ponieważ szkolenia są prowadzone zdalnie w formie interaktywnych warsztatów w czasie rzeczywistym, uczą się także obsługi komunikatorów (Meet, Teams, Zoom lub Clickmeeting), w tym pracy w podpokojach. Na koniec szkolenia przygotowują swój plan rozwoju w zakresie TIK, a wspólnie z dyrektorami zastanawiają się nad kompleksowym rozwojem szkoły w zakresie TIK. Szkolenia trwają 40 godzin dydaktycznych, z czego 8 godzin to praca własna nauczycieli na platformie projektu (głównie nad scenariuszami zajęć). Dodatkowo, trzeba doliczyć 2 lekcje, które nauczyciele przeprowadzają na podstawie przygotowanych scenariuszy, oraz czas poświęcony na wypełnienie ankiet dot. przeprowadzonych lekcji i odbytych szkoleń.

Więcej informacji o szkoleniach dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych i artystycznych: https://lekcjaenter.pl/szkolenia/szkolenie-dla-nauczycieli-4-grup-przedmiotowych

Dodatkowa korzyść: dostęp do materiałów edukacyjnych, w tym bazy scenariuszy lekcji

Nauczyciele uczestniczący w projekcie „Lekcja:Enter” mają dostęp do wielu dodatkowych materiałów edukacyjnych, dotyczących wykorzystania TIK i metod wspieranych TIK w procesie nauczania i uczenia się. Są to:

  • 15 tutoriali –filmiki krótko przedstawiające zastosowanie wybranych aplikacji w typowych czynnościach wykonywanych przez nauczycieli (np. sprawdzanie wiadomości, utrwalanie, ocenianie itp.) ,
  • ponad 30 narzędziowników przedmiotowych - zestawów przydatnych aplikacji, narzędzi, scenariuszy i dobrych praktyk dot. TIK, które można wykorzystać na lekcjach danego przedmiotu,
  • „Pomocnik szkoleniowy” - rodzaj zeszytu ćwiczeń, który pomaga nauczycielom zastanowić się, nad tym jak uczą i jak uczą się ich uczniowie; zastosować na swojej lekcji to, czego się nauczyli na szkoleniu, a także zapamiętać nowe narzędzia, metody pracy, tak aby regularnie wykorzystywać TIK na swoich lekcjach,
  • 8 webinariów dotyczących różnych aspektów wykorzystania TIK w edukacji, np. w ramach projektu, edukacji hybrydowej, myślenia krytycznego czy lekcji ze smartfonem.

Ponadto, nauczyciele mają dostęp do wszystkich opublikowanych scenariuszy lekcji, przygotowanych przez uczestników projektu i zaakceptowanych przez trenerów prowadzących szkolenia (obecnie ok. 40 tys. – każdy uczestnik przygotowuje 2 scenariusze). Licencje scenariuszy umożliwiają ich modyfikację i wykorzystanie z uznaniem autorstwa.

Dyrektorzy szkół, którzy w szkoleniach uczestniczą jako nauczyciele przedmiotów, mogą dodatkowo skorzystać z poradnika „Aktywna szkoła z TIK”, składającego się dwóch części:

  • przewodnika, zawierającego m.in. plan wdrażania TIK w szkole, omówienie sposobów jego wdrożenia, wskazanie roli dyrektora/dyrektorki we wdrażaniu TIK, a także opis działań promujących przedsięwzięcia szkoły w zakresie wdrażania TIK,
  • narzędziownika, w którym znajdą się przykładowe narzędzia ułatwiające monitorowanie wdrażania TIK w szkole. Dla dyrektorów zostały także przygotowany cykl webinariów.

Jak się zgłosić?

Zgłoszenia nauczycieli do udziału w projekcie dokonuje dyrektor/dyrektorka szkoły, wybierając jednego z realizatorów szkoleń w danym województwie. Wykaz realizatorów, minimalne liczby nauczycieli ze szkoły w zależności od jej wielkości oraz opis ścieżki edukacyjnej nauczyciela są dostępne pod linkiem https://lekcjaenter.pl/szkolenia/jak-skorzystac-ze-szkolen. Przed wyborem realizatora szkoleń zachęcamy do konsultacji z zaprzyjaźnioną szkołą (wykaz szkół uczestniczących w projekcie: https://lekcjaenter.pl/o-projekcie/szkoly-w-projekcie).

Jeśli uczysz w szkole, przekaż tę informację dyrektorowi/dyrektorce szkoły (chyba, że sam/sama pełnisz tę funkcję :)). Jeśli nie uczysz w szkole, przekaż te informację nauczycielom i dyrektorom, z którymi współpracujesz.