Logo
Dostosuj
Pomiń nawigację

Rozstrzygnięcie II edycji Konkursu

„Szkoła nowych możliwości. Konkurs dobrych praktyk wykorzystania technologii w nauczaniu”

Kat I. Praktyki instytucjonalne, organizacyjne dotyczące wdrażania TIK w szkole, które zostały wypracowane i są aktualnie stosowane przez szkołę.

I, II miejsce

I miejsceSzkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak

podlaskie

Za kompleksowość strategii wdrażania TIK w szkole, otwartość na pomysły uczniów, w tym
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rodziców i nauczycieli; tworzenie
organizacji otwartej na podnoszenie swoich kompetencji oraz postrzeganie roli
dyrektora jako lidera zmiany – projekt ,,Szkoła nowych możliwości”.

II miejsceSzkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku

lubelskie

Za uczniowski projekt wychodzący naprzeciw koleżankom i kolegom z nadwrażliwością
słuchową i spektrum autyzmu, zgodny z trendem „Zero waste” sposób wykorzystania
przestarzałego sprzętu komputerowego oraz innowacyjny i multiplikowalny projekt
organizacji systemu dzwonków w szkole – projekt ,,Szkoła cyfrowych dzwonków”

Kat II Praktyki metodyczne dotyczące stosowania aktywnych metod nauczania wspieranych TIK, wypracowanych i stosowanych podczas lekcji

I, II miejsce

I miejsceI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Radomiu

mazowieckie

Za interdyscyplinarny, multimedialny, prozdrowotny, międzyszkolny, międzypokoleniowy,
skalowalny, modelowy projekt uczniowski „Gesundes Leben – nauczanie cyfrowe metodą
projektu”

II - miejsceSzkoła Podstawowa nr 2 w Kłecku

wielkopolskie

Za szczegółowo zaplanowany, interdyscyplinarny, adresowany do uczniów ze spektrum
autyzmu i realizowany podczas lekcji, zajęć pozalekcyjnych i rewalidacyjnych projekt
bilansujący nabywanie „twardych” umiejętności programowania jak i „miękkich”
kompetencji społecznych – projekt „Z małej szkoły w wielki świat”

Wyróżnienia równorzędne lub stopniowane

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kazimierzu Biskupim

wielkopolskie

Za interdyscyplinarny projekt (gra terenowa, pokój zadań) bazujący na wzajemnym uczeniu
się, aktywizujący i kształtujący poczucie kontroli nad własnym rozwojem osobistym,
uczący historii, oparty na poszukiwaniu wiedzy i rozwijaniu ciekawości świata – projekt
,,Wędrówka śladami naszych przodków”

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Jaworznie

śląskie

Za grę terenową promującą region – projekt aktywizujący, rozwijający pasję do nauki,
ciekawość świata, odpowiedzialność za uczenie się i dający poczucie, że zdobywana
wiedza szkolna przekłada się na działania w praktyce, a jej efekty są doceniane
publicznie i codziennie wykorzystywane przez turystów i wycieczki szkolne – projekt
„Quest – Spacer po dnie triasowego morza”

Konkurs

Szkoła nowych możliwości. Konkurs dobrych praktyk wykorzystania technologii w nauczaniu.

Rewolucja cyfrowa zmienia wszystkie dziedziny życia, w tym także edukację. Przez ostatnie półtora roku m.in. za sprawą pandemii i miesięcy edukacji zdalnej w szkołach pojawiło się wiele pomysłów i konkretnych rozwiązań dotyczących tego, jak wdrażać technologie w edukacji i jak aktywnie angażować uczniów i uczennice w proces uczenia się przy wsparciu TIK.

 

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych rozwiązań w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) w edukacji, przygotowanych przez szkoły biorące udział w projekcie „Lekcja:Enter”. Ocenie będą podlegały zgłoszenia w dwóch kategoriach:

 

 

  1. rozwiązań instytucjonalno-organizacyjnych dotyczących wdrażania TIK w szkole
  2. praktyk metodycznych dotyczących stosowania aktywnych metod nauczania wspieranych TIK.

 

Udział w konkursie będzie dla szkoły okazją do podzielenia się swoimi osiągnięciami
 z innymi uczestnikami projektu “Lekcja:Enter”, a także w szerszym środowisku edukacyjnym. Rozwiązania zebrane w trzech edycjach konkursu posłużą również do stworzenia repozytorium dobrych praktyk.

Udział w II edycji konkursu następuje poprzez wypełnienie przez szkołę formularza zgłoszeniowego dla Kategorii I oraz formularza zgłoszeniowego dla Kategorii II.

Przed przystąpieniem do konkursu prosimy o zapoznanie się z Regulaminem i Harmonogramem.

 

Zgłoszenia można przesyłać do 17 grudnia 2021 do godz. 16.00.
W przypadku pojawiających się pytań, można je kierować do Organizatora Konkursu pod adresem mailowym: konkurs@lekcjaenter.pl 

Zapraszamy do udziału w konkursie!

 

 

 

Czytaj Dobre Praktyki

Dobre praktyki