Logo
Dostosuj
Pomiń nawigację

Konkurs

Szkoła nowych możliwości. Konkurs dobrych praktyk wykorzystania technologii w nauczaniu.

W imieniu Instytutu Spraw Publicznych serdecznie zapraszamy do udziału w III edycji konkursu na najlepsze praktyki związane z wykorzystywaniem technologii w edukacji.

 

Rewolucja cyfrowa zmienia wszystkie dziedziny życia, w tym także edukację. Przez ostatnie półtora roku m.in. za sprawą pandemii i miesięcy edukacji zdalnej w szkołach pojawiło się wiele pomysłów i konkretnych rozwiązań dotyczących tego, jak wdrażać technologie w edukacji i jak aktywnie angażować uczniów

i uczennice w proces uczenia się przy wsparciu TIK.

 

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych rozwiązań w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) w edukacji, przygotowanych przez szkoły biorące udział

w projekcie „Lekcja:Enter”. Ocenie będą podlegały zgłoszenia w dwóch kategoriach:

 

  1. rozwiązań instytucjonalno-organizacyjnych dotyczących wdrażania TIK w szkole
  2. praktyk metodycznych dotyczących stosowania aktywnych metod nauczania wspieranych TIK.

 

Udział w konkursie będzie dla szkoły okazją do podzielenia się swoimi osiągnięciami
 z innymi uczestnikami projektu “Lekcja:Enter”, a także w szerszym środowisku edukacyjnym. Rozwiązania zebrane w trzech edycjach konkursu posłużą również do stworzenia repozytorium dobrych praktyk.

 

Aby wziąć udział w konkursie prosimy o wypełnienie  prostego formularza zgłoszeniowego dla:

Kategorii I  oraz  ♦ Kategorii II.

 

Przed przystąpieniem do konkursu prosimy o zapoznanie się z Regulaminem i Harmonogramem.

 

Zgłoszenia można przesyłać do 10 listopada 2022 do godz. 16.00.

 

W przypadku pojawiających się pytań, można je kierować do Organizatora pod adresem mailowym: konkurs@lekcjaenter.pl 

 

 

 

 

 

Czytaj Dobre Praktyki

Dobre praktyki