Wyniki 3. konkursu grantowego. Gratulujemy!

Ogłoszenie wyników

W konkursie „Szkoła nowych możliwości” otrzymaliśmy 28 zgłoszeń, za które bardzo dziękujemy. Ze względu na ich wyrównany poziom, Kapituła wraz z Organizatorem konkursu postanowiła o przyznaniu 4 równorzędnych wyróżnień, po 2 w każdej kategorii. Kapituła wraz z Organizatorem, po przeanalizowaniu wszystkich otrzymanych zgłoszeń, przyznała nagrodę główną i dwa wyróżnienia.

 

Kategorie

 

1. Praktyka instytucjonalna, organizacyjna, pozwalająca na wykorzystywanie TIK w procesie kształcenia

2. Praktyka metodyczna, dotycząca wykorzystania TIK, wypracowana i stosowana podczas lekcji

Nazwa kategorii Lorem Ipsum 1

I, II, III miejsce

I miejsceLiceum Ogólnokształcące im. Lorem Ipsum w Białymstoku

woj. podlaskie

Czytaj

Za modelowe przygotowanie procesu wprowadzania szkoły w świat cyfrowy i jego realizację.

Kapituła doceniła przeprowadzony w szkole proces diagnozy dostępnych zasobów, poziomu umiejętności cyfrowych grona pedagogicznego, zidentyfikowanie grupy entuzjastów TIK w wśród nauczycieli i uczniów, a w konsekwencji powołanie zespołu ds. TIK oraz koordynatora cyfryzacji szkoły. Zwrócono uwagę na powołanie zespołu ds. opracowania działań systematyzujących i scalających indywidualne inicjatywy nauczycieli podejmowane w poprzednich latach szkolnych. Docenione zostało zaplanowane systematyczne badanie wzrostu poziomu umiejętności cyfrowych nauczycieli, samodzielne organizowanie szkolnych webinariów szkoleniowych, wprowadzenie mentorów dla nauczycieli chcących podnosić swoje umiejętności cyfrowe. Członkowie Kapituły dostrzegli determinację w dążeniu do wyznaczonego celu m.in. poprzez liczny udział nauczycieli w celowo dobranych programach szkoleniowych, projektach promujących wykorzystanie TIK w edukacji oraz innowacyjny sposób wymiany wiedzy i dobrych praktyk poprzez prowadzenie bloga.

II miejsceLiceum Ogólnokształcące im. Lorem Ipsum w Białymstoku

woj. podlaskie

Czytaj

Za modelowe przygotowanie procesu wprowadzania szkoły w świat cyfrowy i jego realizację.

Kapituła doceniła przeprowadzony w szkole proces diagnozy dostępnych zasobów, poziomu umiejętności cyfrowych grona pedagogicznego, zidentyfikowanie grupy entuzjastów TIK w wśród nauczycieli i uczniów, a w konsekwencji powołanie zespołu ds. TIK oraz koordynatora cyfryzacji szkoły. Zwrócono uwagę na powołanie zespołu ds. opracowania działań systematyzujących i scalających indywidualne inicjatywy nauczycieli podejmowane w poprzednich latach szkolnych. Docenione zostało zaplanowane systematyczne badanie wzrostu poziomu umiejętności cyfrowych nauczycieli, samodzielne organizowanie szkolnych webinariów szkoleniowych, wprowadzenie mentorów dla nauczycieli chcących podnosić swoje umiejętności cyfrowe. Członkowie Kapituły dostrzegli determinację w dążeniu do wyznaczonego celu m.in. poprzez liczny udział nauczycieli w celowo dobranych programach szkoleniowych, projektach promujących wykorzystanie TIK w edukacji oraz innowacyjny sposób wymiany wiedzy i dobrych praktyk poprzez prowadzenie bloga.

Wyróżnienia równorzędne lub stopniowane

I miejsceLiceum Ogólnokształcące im. Lorem Ipsum w Białymstoku

woj. podlaskie

Czytaj

Za modelowe przygotowanie procesu wprowadzania szkoły w świat cyfrowy i jego realizację.

Kapituła doceniła przeprowadzony w szkole proces diagnozy dostępnych zasobów, poziomu umiejętności cyfrowych grona pedagogicznego, zidentyfikowanie grupy entuzjastów TIK w wśród nauczycieli i uczniów, a w konsekwencji powołanie zespołu ds. TIK oraz koordynatora cyfryzacji szkoły. Zwrócono uwagę na powołanie zespołu ds. opracowania działań systematyzujących i scalających indywidualne inicjatywy nauczycieli podejmowane w poprzednich latach szkolnych. Docenione zostało zaplanowane systematyczne badanie wzrostu poziomu umiejętności cyfrowych nauczycieli, samodzielne organizowanie szkolnych webinariów szkoleniowych, wprowadzenie mentorów dla nauczycieli chcących podnosić swoje umiejętności cyfrowe. Członkowie Kapituły dostrzegli determinację w dążeniu do wyznaczonego celu m.in. poprzez liczny udział nauczycieli w celowo dobranych programach szkoleniowych, projektach promujących wykorzystanie TIK w edukacji oraz innowacyjny sposób wymiany wiedzy i dobrych praktyk poprzez prowadzenie bloga.

II miejsceLiceum Ogólnokształcące im. Lorem Ipsum w Białymstoku

woj. podlaskie

Czytaj

Za modelowe przygotowanie procesu wprowadzania szkoły w świat cyfrowy i jego realizację.

Kapituła doceniła przeprowadzony w szkole proces diagnozy dostępnych zasobów, poziomu umiejętności cyfrowych grona pedagogicznego, zidentyfikowanie grupy entuzjastów TIK w wśród nauczycieli i uczniów, a w konsekwencji powołanie zespołu ds. TIK oraz koordynatora cyfryzacji szkoły. Zwrócono uwagę na powołanie zespołu ds. opracowania działań systematyzujących i scalających indywidualne inicjatywy nauczycieli podejmowane w poprzednich latach szkolnych. Docenione zostało zaplanowane systematyczne badanie wzrostu poziomu umiejętności cyfrowych nauczycieli, samodzielne organizowanie szkolnych webinariów szkoleniowych, wprowadzenie mentorów dla nauczycieli chcących podnosić swoje umiejętności cyfrowe. Członkowie Kapituły dostrzegli determinację w dążeniu do wyznaczonego celu m.in. poprzez liczny udział nauczycieli w celowo dobranych programach szkoleniowych, projektach promujących wykorzystanie TIK w edukacji oraz innowacyjny sposób wymiany wiedzy i dobrych praktyk poprzez prowadzenie bloga.

Nagrody

Nagrodami w konkursie są notebooki z 15 calowym ekranem. W najbliższych dniach skontaktujemy się wyróżnionymi szkołami w celu przekazania nagród. Wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

Konkurs

Konkurs na najlepsze praktyki związane z wykorzystywaniem nowych technologii na lekcjach

W imieniu Instytutu Spraw Publicznych serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie na najlepsze praktyki związane z wykorzystywaniem nowych technologii na lekcjach.

Edukacja szkolna musi podążać za dynamicznymi zmianami technologicznymi, które stanowią wyzwanie dla całego społeczeństwa. Badania przeprowadzone w ramach projektu „Lekcja:Enter” wskazują na mobilizację szkół w dostosowywaniu się do potrzeb uczniów i oczekiwań rodziców w zakresie korzystania z TiK w kształceniu.

 

Cel konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych rozwiązań w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TiK) w edukacji, przygotowanych przez szkoły biorące udział w projekcie „Lekcja:Enter”. Ocenie będą podlegały zgłoszenia w dwóch kategoriach:
1. Rozwiązania instytucjonalno-organizacyjne
2. Praktyki metodyczne opracowane przez szkoły własnymi siłami lub zaadaptowane spośród istniejących propozycji

 

Cel konkursu

Udział w konkursie będzie dla szkoły okazją do podzielenia się swoimi osiągnięciami z innymi uczestnikami projektu „Lekcja:Enter”, a także w szerszym środowisku edukacyjnym. Rozwiązania zebrane w trzech edycjach konkursu posłużą również do stworzenia repozytorium dobrych praktyk.

 

Jak wziąć udział w konkursie?

Udział w konkursie będzie dla szkoły okazją do podzielenia się swoimi osiągnięciami z innymi uczestnikami projektu „Lekcja:Enter”, a także w szerszym środowisku edukacyjnym. Rozwiązania zebrane w trzech edycjach konkursu posłużą również do stworzenia repozytorium dobrych praktyk.

Formularz zgłoszeniowy

Czytaj Dobre Praktyki

W ramach konkursów organizowanych przez Lekcję:Enter szkoły przygotowują materiały edukacyjne lorem ipsum dolor estes equam ullamcor

Dobre praktyki