Projekt zakończony. Realizowany był w latach 2019-2023. Dziękujemy za udział.
Logo
Dostosuj
Projekt zakończony. Realizowany był w latach 2019-2023. Dziękujemy za udział.
Pomiń nawigację

O nas

Projekt ,,Lekcja:Enter” realizowały trzy organizacje: Fundację Orange, FRSI oraz Instytut Spraw Publicznych.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. (Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych).

Celem działania była zmiana sposobu dotychczasowego prowadzenia lekcji przez nauczycieli, poprzez pokazanie im korzyści z wykorzystywania narzędzi cyfrowych, TIK i aktywizujących metod nauczania.

Fundacja Orange

Fundacja działa na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży. Uczymy młodych, jak używać nowych technologii mądrze i kreatywnie, aby mogli w pełni rozwijać swój potencjał w tak szybko zmieniającym się świecie.

 

Realizujemy autorskie programy oparte na wynikach badań i konsultacjach z ekspertami w danej dziedzinie, takie jak: #SuperKoderzy, MegaMisja czy Pracownie Orange. Wspieramy też projekty innych organizacji. W nasze działania jako wolontariusze włączają się pracownicy Orange Polska.
Fundacja została powołana w 2005 roku przez Orange Polska S. A. do realizacji celów społecznie użytecznych. Za swoje inicjatywy otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia.

FRSI

Fundacja posiada bogate doświadczenie w realizacji ogólnopolskich projektów dotyczących roli technologii w rozwoju lokalnym. Jest realizatorem Programu Rozwoju Bibliotek – przedsięwzięcia Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, które w latach w latach 2009-2015 było wspierane ze środków Fundacji Billa i Melindy.

 

Ponad 3.800 bibliotek z małych miejscowości zostało wyposażonych w komputery, tablety, laptopy czy drukarki, a bibliotekarze przeszli cykl szkoleń przygotowujących ich do prowadzenia działań w bibliotekach w nowoczesny sposób, we współpracy z lokalnymi organizacjami i instytucjami. FRSI prowadzi także inne projekty skierowane do bibliotek, organizacji pozarządowych czy szkół, m.in. „Link do przyszłości”, „O finansach w… bibliotece”, „Sektor 3.0”, “Misja: programowanie – podregion ciechanowski” czy “Mobolab – roboty i tablety w Twojej szkole”.

Instytut Spraw Publicznych

Instytut jest jednym z wiodących polskich think tanków, niezależnym ośrodkiem badawczo-analitycznym. ISP powstał w 1995 roku.

 

Poprzez prowadzenie badań, ekspertyz i rekomendacji dotyczących podstawowych kwestii życia publicznego Instytut służy obywatelowi, społeczeństwu i państwu. ISP współpracuje z ekspertami i badaczami z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Wyniki projektów badawczych prezentowane są na konferencjach i seminariach oraz publikowane w formie książek, raportów, komunikatów i rozpowszechniane wśród posłów i senatorów, członków rządu i administracji, w środowiskach akademickich, a także wśród dziennikarzy i działaczy organizacji pozarządowych.

Podział zadań między Partnerami

Fundacja Orange


Była odpowiedzialna za przygotowanie dokumentacji grantowej i realizację konkursów grantowych, nadzór nad realizacją projektów grantowych oraz promocję

Fundacja FRSI


Przygotowała platformę projektu oraz kompleksowo szkolenia dla nauczycieli i trenerów, w tym metodologię szkoleń, e-materiały do szkoleń dla nauczycieli

Instytut Spraw Publicznych


Był odpowiedzialny za badanie kompetencji cyfrowych, ewaluację, trwałość i sieciowanie

Wspierali nas

logo_MENlogo_cyfryzacja

Partnerzy

logo_TNBSP
logo_ZWRP
logo_KDWBP
logo_porozumienie
logo lodz
logo-bydgoszcz
logo-katowice
logo-krakow
logo-lubuskie
logo-olsztyn
logo-szczecin
logo_rzeszów
opolskie