Projekt zakończony. Realizowany był w latach 2019-2023. Dziękujemy za udział.
Logo
Dostosuj
Projekt zakończony. Realizowany był w latach 2019-2023. Dziękujemy za udział.
Pomiń nawigację

Szkolenie dla nauczycieli 4 grup przedmiotowych

Korzyści

Celem szkolenia jest pokazanie nauczycielom korzyści z wykorzystywania stron, aplikacji, wszelkiego rodzaju ogólnodostępnych zasobów cyfrowych w swojej codziennej pracy edukacyjnej.

Nauczyciel/nauczycielka 4 grup przedmiotowych:

zobaczy jak korzystać z portali edukacyjnych (w tym Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej), ogólnodostępnych elektronicznych materiałów i zasobów dydaktycznych (np. Akademia Khana), także na urządzeniach mobilnych

pozna edukacyjne zastosowania różnego rodzaju sprzętu i aplikacji jak np. Learning App, Kahoot czy Quizizz i dowiesz się, jak kreatywnie wykorzystywać je na lekcjach

nauczy się, jak pracować metodą projektów uczniowskich np. z pomocą narzędzia Webquest, stosować kształcenie wyprzedzające z wykorzystaniem TIK

dowie się jak tworzyć własne e-zasoby edukacyjne

zobaczy jak nowe technologie mogą pomóc w realizowaniu podstawy programowej

nauczy się, jak bezpiecznie poruszać się w środowisku cyfrowym, jak, zgodnie z prawem autorskim, korzystać z gotowych materiałów, a także jak udostępniać własne materiały na odpowiednich licencjach

pozna społeczności praktykujących nauczycieli

Pracuj efektywnej

Po szkoleniu Twoja praca stanie się łatwiejsza (przez wykorzystanie konkretnych aplikacji zrobisz kartkówkę, której nie będziesz musiał/a sprawdzać w domu – mailem otrzymasz wynik uzyskany przez każdego ucznia i uczennicę). Lepiej zobrazujesz uczniom niektóre tematy – pokażesz im jak wygląda rafa koralowa czy też pójdziecie na wirtualną wycieczkę do Luwru.

 

Nowe technologie nas otaczają, ich znajomość jest potrzebna codziennym życiu.

Szkolenie

Szkolenie dla nauczycieli 4 grup przedmiotowych będzie prowadzone wspólnie dla wszystkich etapów edukacji. Szkolenie trwa 40 godzin (po 45 minut) i składa się z 8 modułów. 32 godziny to szkolenie prowadzone przez trenera/kę (stacjonarnie lub online) i 8 godzin pracy własnej uczestników. Program szkolenia uwzględnia stopień kompetencji cyfrowych uczestników (podstawowy lub średniozaawansowany), co zweryfikuje test wykonywany przez nauczycieli przed rozpoczęciem szkolenia. Podział na grupy szkoleniowe będzie uwzględnić podział nauczycieli na grupy przedmiotowe.

Nauczyciele 4 grup przedmiotowych

ModułTytuł
1Poznaj sieć. Elektroniczne zasoby edukacyjne. Zasady bezpieczeństwa i współpracy w internecie. Wprowadzenie do szkolenia.
2Lekcja w sieci – dobierz urządzenie, platformę, aplikację. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowym i praca w sieci.
3Ze smartfonem na lekcji. Aktywizujące metody nauczania wspierane technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi (TIK)
4Tworzymy własne e-materiały. Elektroniczne zasoby edukacyjne dla różnych przedmiotów.
5Opracowujemy e-materiały do własnych scenariuszy aktywnych lekcji z TIK - analiza podstawy programowej pod kątem zastosowania TIK we własnym programie nauczania - moduł online. (Metodyczne aspekty kształcenia z wykorzystaniem TIK. Praca własna online na platformie lekcjaenter.pl).
6Przygotowujemy scenariusze lekcji. Metodyczne aspekty kształcenia z wykorzystaniem TIK. Praca nad scenariuszami wzbogaconymi o technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK).
7Zajęcia w szkole z własnym scenariuszem z wykorzystaniem TIK
8Omawiamy przeprowadzone zajęcia. Metodyczne aspekty kształcenia z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych – omówienie obserwowanych zajęć i zaliczenie szkolenia.

Cykl Kolba

Struktura szkolenia będzie uwzględniać uczenie się przez doświadczenie — cykl Kolba. Punktem wyjścia będą doświadczenia uczestników, wynikające z pracy z uczniami. Trenerzy/trenerki będą też proponowali ćwiczenia, które staną się źródłem doświadczeń w sali szkoleniowej lub podczas nauki online.

 

Ważną częścią szkolenia będą różne metody refleksji nad doświadczeniami. Na podstawie rezultatów uczestnicy zaprojektują i przetestują swoje strategie edukacyjne, w kontekście prowadzenia zajęć dla uczniów.

W ramach szkolenia nauczyciele przygotują po 2 własne scenariusze zajęć (po 45 minut), w czym będą ich wspierać trenerzy lokalni prowadzący szkolenie, także podczas konsultacji online po szkoleniu. Opracowane scenariusze, po ich akceptacji przez trenerów, będą dostępne dla wszystkich nauczycieli uczestniczących w projekcie na platformie projektu.

 

Nauczyciele będą realizować opracowane przez siebie scenariusze w szkole. Co najmniej dwa zajęcia na ich podstawie powinny być obserwowane przez członka kadry kierowniczej szkoły, a wnioski z obserwacji oraz ewaluacji uwzględnione w raporcie z ewaluacji. Przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie obserwowanych zajęć w szkole jest warunkiem zaliczenia szkolenia.

Jak skorzystać ze szkoleń ?

Za projekt, w każdym województwie, odpowiedzialni są Realizatorzy, którzy oferują szkolenia na tych samych zasadach, a trenerzy przygotowywani są przez konsorcjum realizujące projekt z wykorzystaniem jednolitych scenariuszy i materiałów szkoleniowych.

Wykaz Realizatorów szkolenia "Lekcja:Enter!"