Logo
Dostosuj
Pomiń nawigację

O szkoleniach

Szkolenia w projekcie „Lekcja:Enter” przeznaczone są dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych (licea ogólnokształcące, licea profilowane, technika, szkoły branżowe I stopnia).

 

Uczestnicy szkoleń dowiedzą się jak:

  • prowadzić lekcje, które angażują uczniów i odpowiadają ich potrzebom,
  • odpowiedzialnie, kreatywnie i bezpiecznie korzystać z nowych technologii,
  • korzystać z aktywizujących metod nauczania,
  • urozmaicić swoje lekcje i na stałe zmienić sposób ich prowadzenia,
  • tworzyć własne treści cyfrowe.
Bezpłatne szkolenia
W trakcie pandemii również online
Nabór trwa cały rok
Harmonogram szkoleń dostosowany do pracy szkoły
Jak dołączyć do projektu?

Szkolenia są prowadzone w ramach dwóch ścieżek tematycznych:

Nauczyciel/nauczycielka może uczestniczyć w szkoleniu tylko w ramach jednej ścieżki tematycznej

Nauczyciele 4 grup przedmiotowych

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNAPRZEDMIOTY HUMANISTYCZNEMATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEARTYSTYCZNE

Nauczyciel/nauczycielka może uczestniczyć w szkoleniu tylko w ramach jednej ścieżki tematycznej

Dowiedz się więcej

Nauczyciele informatyki

REALIZACJA DWÓCH PIERWSZYCH CELÓW NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Szkolenie przygotuje Was do realizacji podstawy programowej w zakresie rozumienia, analizowania oraz rozwiązywania problemów oraz programowania.

Dowiedz się więcej

Korzyści z udziału w szkoleniach

Dzięki udziałowi w szkoleniach nauczyciele wzmocnią swoje kompetencje metodyczne, które pomogą im na zmianę sposobu prowadzenia lekcji, na bardziej angażujący uczniów i uczący ich twórczego myślenia, z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, programów i aplikacji.

zobacz film