Projekt zakończony. Realizowany był w latach 2019-2023. Dziękujemy za udział.
Logo
Dostosuj
Projekt zakończony. Realizowany był w latach 2019-2023. Dziękujemy za udział.
Pomiń nawigację

Projekt ,,Lekcja:Enter"

„Lekcja:Enter” był projektem edukacji cyfrowej skierowanym do nauczycieli i nauczycielek  ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego prowadzone były bezpłatne szkolenia, podczas których nauczyciele dowiadywali się, jak zmienić sposób prowadzenia swoich lekcji, by bardziej angażowały uczniów, rozwijały w nich umiejętność krytycznego i twórczego myślenia, uczyły pracy w zespole. Lekcji, które stawiają ucznia na pierwszym miejscu, pozwalając mu na zdobywanie wiedzy drogą własnych doświadczeń i poszukiwań, z pomocą ogólnodostępnych narzędzi cyfrowych, programów i aplikacji.

Projekt realizowany był w latach 2019 – 2023, w tym czasie ze szkoleń skorzystało ponad 82 000 nauczycieli i nauczycielek.

Etapy realizacji projektu

Projekt zakładał kilka cykli. Każdy cykl realizowany był dwuetapowo:

Etap 1

 

Wyłonienie instytucji, organizacji firm szkoleniowych (grantobiorców) realizujących szkolenia dla nauczycieli w poszczególnych województwach.

 

W konkursie mogły brać udział:

  • publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli
  • organizacje pozarządowe we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli
  • jednostki samorządu terytorialnego we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli
  • szkoły wyższe prowadzące kwalifikacyjne studia dla nauczycieli we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli

 

Etap 2

 

Realizacja szkoleń — rekrutacja i szkolenia nauczycieli/lek ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 

Szkolenie „Lekcja:Enter” i „Lekcja:Enter.zip!”

Wybrane moduły szkolenia „Lekcja:Enter!”, na które nauczyciele/ki zgłaszali się samodzielnie. Uczestnicy otrzymywali dostęp do wszystkich materiałów szkoleniowych, dzięki którym doskonalili swoje kompetencje cyfrowe.