Logo
Dostosuj
Pomiń nawigację

Projekt ,,Lekcja:Enter"

„Lekcja:Enter” to projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli i nauczycielek oraz kadry kierowniczej szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego prowadzone są bezpłatne szkolenia, podczas których nauczyciele dowiedzą się, jak zmienić sposób prowadzenia swoich lekcji, by bardziej angażowały uczniów, rozwijały w nich umiejętność krytycznego i twórczego myślenia, uczyły pracy w zespole. Lekcji, które stawiają ucznia na pierwszym miejscu, pozwalając mu na zdobywanie wiedzy drogą własnych doświadczeń i poszukiwań, z pomocą ogólnodostępnych narzędzi cyfrowych, programów i aplikacji.

Realizacja projektu jest przewidziana na lata 2019 – 2023, w tym czasie ze szkoleń skorzysta ponad 75 000 nauczycieli.

Etapy realizacji projektu

Projekt zakłada kilka cykli. Każdy cykl będzie realizowany dwuetapowo:

Etap 1

 

Wyłonienie instytucji, organizacji firm szkoleniowych (grantobiorców) realizujących szkolenia dla nauczycieli w poszczególnych województwach.

 

Placówki realizujące szkolenia

 

W konkursie mogą brać udział:

  • publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli
  • organizacje pozarządowe we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli
  • jednostki samorządu terytorialnego we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli
  • szkoły wyższe prowadzące kwalifikacyjne studia dla nauczycieli we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli

 

Aplikuj o grant na prowadzenie szkoleń

 

Etap 2

 

Realizacja szkoleń — rekrutacja i szkolenia nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych w ramach 2 ścieżek:

 

1. Szkolenie dla nauczycieli 4 grup przedmiotowych

  • edukacja wczesnoszkolna
  • humanistyczna
  • matematyczno- przyrodnicza
  • artystyczna

 

Dowiedz się więcej

 

2. Szkolenie dla nauczycieli informatyki dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

 

Dowiedz się więcej

 

Rola dyrekcji w projekcie ,,Lekcja:Enter"

Zmiana w szkole nie może zajść bez dyrektora/dyrektorki szkoły, dlatego do udziału w szkoleniu zapraszamy także przedstawicieli kadry kierowniczej. Dodatkowo dyrektorzy mają możliwość skorzystania z modułu online „Aktywna lekcja z TIK”, podczas którego będzie mógł/mogła przygotować plan włączenia TIK do edukacyjnej pracy szkoły.

Potrzebujesz więcej informacji?

Obejrzyj filmy

Jak to działa?

Dołącz do projektu

Korzyści z udziału w szkoleniach