Logo
Dostosuj
Pomiń nawigację

Projekt ,,Lekcja:Enter"

„Lekcja:Enter” to projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli i nauczycielek  ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego prowadzone są bezpłatne szkolenia, podczas których nauczyciele dowiedzą się, jak zmienić sposób prowadzenia swoich lekcji, by bardziej angażowały uczniów, rozwijały w nich umiejętność krytycznego i twórczego myślenia, uczyły pracy w zespole. Lekcji, które stawiają ucznia na pierwszym miejscu, pozwalając mu na zdobywanie wiedzy drogą własnych doświadczeń i poszukiwań, z pomocą ogólnodostępnych narzędzi cyfrowych, programów i aplikacji.

Realizacja projektu jest przewidziana na lata 2019 – 2023, w tym czasie ze szkoleń skorzysta ponad 75 000 nauczycieli.

Etapy realizacji projektu

Projekt zakłada kilka cykli. Każdy cykl będzie realizowany dwuetapowo:

Etap 1

 

Wyłonienie instytucji, organizacji firm szkoleniowych (grantobiorców) realizujących szkolenia dla nauczycieli w poszczególnych województwach.

 

Placówki realizujące szkolenia

 

W konkursie mogą brać udział:

  • publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli
  • organizacje pozarządowe we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli
  • jednostki samorządu terytorialnego we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli
  • szkoły wyższe prowadzące kwalifikacyjne studia dla nauczycieli we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli

 

Aplikuj o grant na prowadzenie szkoleń

 

Etap 2

 

Realizacja szkoleń — rekrutacja i szkolenia nauczycieli/lek ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 

Szkolenie „Lekcja:Enter.zip!”

Wybrane moduły szkolenia „Lekcja:Enter!”, na które nauczyciele/ki zgłaszają się samodzielnie. Uczestnicy otrzymają dostęp do wszystkich materiałów szkoleniowych, dzięki którym będą doskonalić swoje kompetencje cyfrowe.

 

Dowiedz się więcej