Projekt Lekcja:Enter

„Lekcja:Enter” to projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli i nauczycielek oraz kadry kierowniczej szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego prowadzone są szkolenia z doskonalenia kompetencji cyfrowych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, a jego realizacja przewidziana jest na lata 2019-2023.

Podczas bezpłatnych szkoleń (które w czasie pandemii realizowane są również online), uczestnicy szkoleń dowiedzą się jak na stałe zmienić sposób prowadzenia swoich lekcji, dzięki zastosowaniu ogólnodostępnych narzędzi cyfrowych oraz aktywizujących metod nauczania.

Etapy realizacji projektu

Projekt zakłada kilka cykli. Każdy cykl będzie realizowany dwuetapowo

Etap 1

 

Wyłonienie instytucji, organizacji firm szkoleniowych (grantobiorców) realizujących szkolenia dla nauczycieli w poszczególnych województwach.

 

Placówki realizujące szkolenia

 

W konkursie mogą brać udział:

  • publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli
  • organizacje pozarządowe we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli
  • jednostki samorządu terytorialnego we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli
  • szkoły wyższe prowadzące kwalifikacyjne studia dla nauczycieli we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli

 

Aplikuj o grant na prowadzenie szkoleń

 

Etap 2

 

Realizacja szkoleń — rekrutacja i szkolenia nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych w ramach 2 ścieżek:

 

1. Szkolenie dla nauczycieli 4 grup przedmiotowych

  • edukacja wczesnoszkolna
  • humanistyczna
  • matematyczno- przyrodnicza
  • artystyczna

 

Dowiedz się więcej

 

2. Szkolenie dla nauczycieli informatyki dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

 

Dowiedz się więcej

 

Rola dyrekcji w projekcie Lekcja:Enter

Zmiana w szkole nie może zajść bez dyrektora/dyrektorki szkoły, dlatego do udziału w szkoleniu zapraszamy także przedstawicieli kadry kierowniczej. Dodatkowo dyrektorzy mają możliwość skorzystania z modułu online „Aktywna lekcja z TIK”, podczas którego będzie mógł/mogła przygotować plan włączenia TIK do edukacyjnej pracy szkoły.

Potrzebujesz więcej informacji?

Obejrzyj filmy

Jak to działa?

Dołącz do projektu

Korzyści z udziału w szkoleniach