Projekt zakończony. Realizowany był w latach 2019-2023. Dziękujemy za udział.
Logo
Dostosuj
Projekt zakończony. Realizowany był w latach 2019-2023. Dziękujemy za udział.
Pomiń nawigację

Szkolenie "Lekcja:Enter.zip!"

Dla kogo?

Szkolenie „Lekcja:Enter.zip!” dla nauczycielek i nauczycieli 4 grup przedmiotowych - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA, PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNE, MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE, ARTYSTYCZNE - którzy w krótkim czasie potrzebują nabyć lub pogłębić umiejętności związane z wykorzystaniem technologii w nauczaniu w zakresie np. stosowania aktywnych metod nauczania wspartych TIK (np. odwróconej lekcji czy webquest).

Nauczyciel/nauczycielka dzięki szkoleniom "Lekcja:Enter.zip!"

zobaczy jak korzystać z portali edukacyjnych (w tym e-podręczniki), ogólnodostępnych elektronicznych materiałów i zasobów dydaktycznych (np. Akademia Khan), także na urządzeniach mobilnych

pozna edukacyjne zastosowania różnego rodzaju sprzętu i aplikacji jak np. Learning App, Kahoot czy Quizizz i dowiesz się, jak kreatywnie wykorzystywać je na lekcjach

nauczy się, jak pracować metodą projektów uczniowskich np. z pomocą narzędzia Webquest, stosować kształcenie wyprzedzające z wykorzystaniem TIK

zobaczy jak nowe technologie i aktywizujące metody nauczanie mogą pomóc w realizowaniu podstawy programowej

Pracuj efektywnej

Udział w szkoleniu da Ci szansę na ułatwienie sobie pracy (przez wykorzystanie konkretnych aplikacji zrobisz kartkówkę, której nie będziesz musiał/a sprawdzać w domu – mailem otrzymasz wynik uzyskany przez każdego ucznia i uczennicę). Lepiej zobrazujesz uczniom niektóre tematy – pokażesz im jak wygląda rafa koralowa czy też pójdziecie na wirtualną wycieczkę do Luwru. Nowe technologie nas otaczają, ich znajomość jest potrzebna codziennym życiu.

Szkolenie

Szkolenie nauczycieli 4 grup przedmiotowych będzie prowadzone oddzielnie dla wszystkich etapów edukacji. Szkolenie trwa 18 godzin szkoleniowych (po 45 minut) i składa się z 5 modułów. 16,2 godziny to szkolenie prowadzone przez trenera/trenerkę (stacjonarnie lub online). Pozostałe 1,8 godziny to praca własna uczestników na platformie lekcjaenter.pl. Program szkolenia uwzględnia stopień kompetencji cyfrowych uczestników (podstawowy lub średniozaawansowany), co zweryfikuje test wykonywany przez nauczycieli przed rozpoczęciem szkolenia. Podział uczestników na grupy szkoleniowe będzie także uwzględniać przynależność nauczycieli do grupy przedmiotowej: edukacji wczesnoszkolnej, matematyczno-przyrodniczej, humanistycznej i artystycznej. Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi, interaktywnie, z wykorzystaniem TIK.

Nauczyciele 4 grup przedmiotowych "Lekcja:Enter.zip!"

ModułTytuł
1Wspólne uczenie się online i elektroniczne zasoby edukacyjne. Wprowadzenie do szkolenia.
2Aktywizujące metody nauczania wspierane technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi (TIK).
3Tworzymy własne e-materiały. Elektroniczne zasoby edukacyjne dla różnych przedmiotów.
4Jak wykorzystać TIK na lekcji? Praca własna na platformie lekcjaenter.pl.
5Metodyczne aspekty kształcenia z wykorzystaniem technologii.

Cykl Kolba

Struktura szkolenia będzie uwzględniać uczenie się przez doświadczenie — cykl Kolba. Punktem wyjścia będą doświadczenia uczestników, wynikające z pracy z uczniami. Trenerzy/trenerki będą też proponowali ćwiczenia, które staną się źródłem doświadczeń w sali szkoleniowej lub podczas nauki online. Ważną częścią szkolenia będą różne metody refleksji nad doświadczeniami. Na podstawie rezultatów uczestnicy zaprojektują i przetestują swoje strategie edukacyjne, w kontekście prowadzenia zajęć dla uczniów.

Jak skorzystać ze szkoleń "Lekcja:Enter.zip!"

Za projekt, w każdym województwie, odpowiedzialni są Realizatorzy, którzy oferują szkolenia na tych samych zasadach, a trenerzy przygotowywani są przez konsorcjum realizujące projekt z wykorzystaniem jednolitych scenariuszy i materiałów szkoleniowych.

Wykaz Realizatorów szkoleń "Lekcja:Enter.zip!"