Projekt zakończony. Realizowany był w latach 2019-2023. Dziękujemy za udział.
Logo
Dostosuj
Projekt zakończony. Realizowany był w latach 2019-2023. Dziękujemy za udział.
Pomiń nawigację
Blog
29 października 2021 r.

Wizyty studyjne w modelowych szkołach w ramach projektu “Lekcja:Enter”

blog
blog
udostępnij:
Kopiuj linkSkopiuj link

Autor: Tomasz Łukawski

 

W czwartek 28 października 2021 spotkaliśmy się w Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie, by poznać modelowe rozwiązania związane z wprowadzaniem i wdrażaniem TIK w edukacji. Była to już druga nasza wizyta w tej placówce. 

Szkoła ta to z punktu widzenia wdrażania TIK modelowa placówka, w której przyjęto interdyscyplinarne podejście do nauki algorytmiki i programowania traktując je jako czwartą kompetencję kluczową/poprzeczną (transversal skill) obok nauki czytania, pisania i liczenia. W szkole wdrożono również strategię wprowadzania nauczania algorytmiki i programowania na wszystkich poziomach szkoły podstawowej. Zainicjowano także (co zasługuje na szczególne podkreślenie) opiekę nad absolwentami szkoły w projekcie rozwijającym kompetencje uczniów w zakresie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i operacji na wielkich zbiorach danych. 

Co uczestnicy wizyty studyjnej zobaczyli w SP5 w Gostyninie? 

Przygotowano trzy bloki tematyczne. W ramach pierwszego z nich Dyrektor Robert Pypkowski zaprosił nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na zajęcia z nauką programowania za pomocą zestawu LEGO BOOTS. Dzieci były zaktywizowane i samodzielne, kreatywne i pomysłowe. 90 procent aktywności na zajęciach było po stronie uczniów. Uczestnicy wizyty dopytywali o szczegóły organizacyjne, bariery, kontakty z rodzicami uczniów oraz cele zajęć i przewidywane efekty pedagogiczne, gdzie nacisk nauczycielka kładła na logiczne myślenie, rozbudzanie ciekawości, kreatywne rozwiązywanie problemu i inne kompetencje społeczne podczas pracy w grupie. 

Na drugi blok tematyczny zaproszono uczestników do oddziału przedszkolnego, gdzie prowadzące zaprezentowały trzyczęściowe zajęcia z pomocą klocków Korbo oraz samodzielnie wykonane schematy do odwzorowania przez dzieci zarówno z wykorzystaniem aktywności fizycznej (gra w klasy), jak i autorskiego środka dydaktycznego. Organizatorzy wybrali te zajęcia, aby skierować dyskusję uczestników wizyty studyjnej na teorię schematów poznawczych Fryderica Bartletta jako istotną do wytłumaczenia procesów organizowania wiedzy przez dzieci.

Trzeci blok tematyczny został również zorganizowany z dziećmi sześcioletnimi. Tu z pomocą robotów Lego WeDo 2.0 zostały zaprezentowane zajęcia, gdzie dzieci miały za zadanie zbudować robota wg instrukcji z tabletu, a następnie zaprogramować (układając odpowiednio bloki algorytmu) mechanizm samojezdny oraz czujkę odległości na reakcję na ograniczenie pola ruchu. Rozmawialiśmy o przełamywaniu barier, wspólnym uczeniu się wraz z uczniem, postawie nauczycielek jako przeciwwagi do transmisyjnego, podawczego modelu nauczania, wskazując na pożądane w edukacji wspieranie samodzielnego uczenia się uczniów w grupie rówieśniczej i wysokie przewidywane efekty pedagogiczne takiego sposobu organizowania zajęć. Dyrektor SP5 w Gostyninie Robert Pypkowski przedstawił założenia strategii i omówił szczegółowo, jakie narzędzia do nauki programowania stosuje się w szkole na poszczególnych etapach nauczania.

Do Gostynina wrócimy jeszcze 23 listopada, natomiast w marcu 2022 przywita nas Gniezno z interdyscyplinarną grą miejską opartą na QR kodach wykonaną przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 im. prof. Adama Wodziczki. 

W czasie projektu “Lekcja:Enter” zaplanowanych jest łącznie 9 wizyt studyjnych. Ich uczestnikami będą nauczyciele i nauczycielki, którzy przygotują wyróżniające się scenariusze lekcji z wykorzystaniem TIK, przedstawiciele i przedstawicielki samorządów terytorialnych oraz placówek doskonalenia zawodowego, a także finaliści konkursu dobrych praktyk dotyczącego wdrażania i wykorzystania technologii w nauczaniu.