Logo
Dostosuj
Pomiń nawigację
Blog

Wizyta studyjna u laureatów pierwszego miejsca w konkursie dobrych praktyk szkolnych w Płocicznie Tartak

blog
blog
udostępnij:
Kopiuj linkSkopiuj link

Tomasz Łukawski - ekspert ds. sieciowania w projekcie "Lekcja:Enter"

Szkoła im. Lotników Polskich w Płocicznie Tartak zaprosiła nas na wirtualną wizytę studyjną. 7 czerwca 2022 ponad dwudziestoosobowa grupa pedagogów obserwowała pięć bloków tematycznych przygotowanych przez dyrektorkę szkoły Katarzynę Gałaszewską i Jej nauczycielki i nauczycieli.

W pierwszej sesji nauczyciel przyrody i geografii Pan Michał Ratomski zaprezentował zajęcia grafiki komputerowej, które szkoła prowadzi z tzw. “godzin do dyspozycji dyrektora” w wymiarze 45 minut tygodniowo. Zajęcia charakteryzował interdyscyplinarny charakter tj. wiedza z zajęć informatycznych, plastycznych, technicznych i geografii.  Gratulowaliśmy efektów oraz dopytywaliśmy o rodzaje zastosowanych aplikacji, technologii, producentów a nawet ceny sprzętu. Katarzyna Gałaszewska opowiedziała jak takie zajęcia zorganizować w “siatce godzin” i że powstały z Jej inicjatywy, kiedy dostrzegła pasję u nauczyciela.

Następne zajęcia poprowadził również Pan Ratomski, tym razem już jako fragment lekcji geografii, na której wykorzystywał okulary wirtualnej rzeczywistości (VR). Tym razem wspierał pokaz nagranymi wcześniej fragmentami prezentującymi widok z okularów ucznia. Sesja wywarła na nas duże wrażenie. Dopytywaliśmy więc o szczegóły zaprezentowanych technik wyrażając  aprobatę z zastosowanej metodologii pracy, która angażowała uczniów oraz nauczyciela.

W trzecim bloku tematycznym nauczyciel matematyki i informatyki Pan Damian Sołtysiuk zaprezentował zajęcia programowania internetu rzeczy (IoT) na bazie zestawów Arduino. Podczas dyskusji wskazywaliśmy na wspierającą postawę nauczyciela oraz cykl zajęć realizacji podstawy programowej z algorytmiki i programowania realizowanej od klasy pierwszej do ósmej w szkole w Płocicznie. Dowiedzieliśmy się, że w klasie pierwszej dzieci z Płociczna kodują z pomocą Ozobotów, w drugiej i trzeciej przechodzą etap “grafiki żółwia” z robotami Dash oraz Photon. Etap klas 4-6 to programowanie obiektowe typu Scratch a w 7-8 przechodzą do programowania w trybie tekstowym w językach PYTHON, C++, Java oraz wspierają się zestawem Arduino programując IoT.

Podczas czwartego bloku odbywającego się w “sali doświadczania świata” nauczycielka logopedka Pani Elżbieta Butkiewicz zaprezentowała pracę z dzieckiem na zajęciach rewalidacyjnych. Dyskutowaliśmy o sposobie rekrutacji na takie zajęcia w szkole, technicznym i finansowym zapleczu zajęć. Szczególnie zainteresowały nas rodzaje aktywności zastosowanych przez nauczycielkę.

Ostatni blok tematyczny dotyczył zajęć interdyscyplinarnych z użyciem zestawu jeżdżących, sterowanych kotów-zabawek w oddziale przedszkolnym. Zajęcia prezentowała Pani Edyta Budzińska. Również tym razem był to bardzo dobrze metodycznie przygotowany pokaz.

Spotkanie podsumowała Katarzyna Gałaszewska zdradzając źródła finansowania oraz tajniki pozyskiwania funduszy. Zakończyliśmy dyskusją na temat interdyscyplinarnego charakteru prezentowanych zajęć, wskazaniem, iż podział wiedzy na dyscypliny szkolne jest przestarzały i pochodzi z industrialnej epoki, która została wyparta przez ekonomię opartą na wiedzy, danych i informacji. Uznaliśmy, iż prezentowane międzyprzedmiotowe zajęcia są odpowiedzią na wymagania stawiane absolwentom dzisiejszej szkoły, w której zgodnie z koncepcją konstruktywistycznej organizacji wiedzy buduje się jej struktury w umysłach dzieci podczas samodzielnego uczenia się przy wsparciu pedagoga.

Następne wizyty studyjne Instytut Spraw Publicznych planuje zorganizować jesienią 2022.