Logo
Dostosuj
Pomiń nawigację

Szkolenie "Lekcja:Enter!"

Wybierz szkolenie dostosowane do Twoich potrzeb

Nauczyciele 4 grup przedmiotowych

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNE | MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE | ARTYSTYCZNE

Poznacie korzyści z wykorzystywania stron internetowych, aplikacji oraz ogólnodostępnych zasobów cyfrowych w codziennej pracy edukacyjnej.

Przejdź

Nauczyciele informatyki

REALIZACJA DWÓCH PIERWSZYCH CELÓW NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Szkolenie przygotuje Was do realizacji podstawy programowej w zakresie rozumienia, analizowania oraz rozwiązywania problemów oraz programowania.

Przejdź