Projekt zakończony. Realizowany był w latach 2019-2023. Dziękujemy za udział.
Logo
Dostosuj
Projekt zakończony. Realizowany był w latach 2019-2023. Dziękujemy za udział.
Pomiń nawigację

Szkolenie dla nauczycieli informatyki

Korzyści

Celem szkolenia „Lekcja:Enter!” dla nauczycieli informatyki jest ich przygotowanie do realizacji dwóch pierwszych celów nowej podstawy programowej z informatyki, tzn. w zakresie (I) rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów oraz (II) programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych.

Nauczyciel/nauczycielka informatyki w szkole podstawowej:

pozna wybrane gry i zabawy bez komputera ułatwiające zrozumienie podstawowych pojęć programistycznych

pozna schematy blokowe i programy / aplikacje wykorzystujące języki programowania blokowego, środowisko Scratch

nauczy się sterować żółwiem w języku Python

pozna wybrane narzędzia informatyczne wspierające pisanie kodu i wybrane technologie do realizacji zadań przewidzianych przez podstawę programową (np. płytkę Arduino — symulator), narzędzie Tinkercad Circuits, środowisko Mueditor, algorytm Euklidesa np. w Scratch i Pythonie

Nauczyciel/nauczycielka informatyki ze szkoły średniej:

pozna podstawy teoretyczne rozwiązywania problemów (myślenie komputacyjne), algorytmy rozwiązujące wybrane problemy, różne sposoby implementacji algorytmów, ich wizualizację przy użyciu aplikacji okienkowych i mobilnych, zweryfikują ich poprawność

omówi podstawowe zagadnienia związane z programowaniem tekstowym na przykładzie języka Python

pozna środowisko wspierające tworzenie różnego rodzaju aplikacji np. Thunkable

zapozna się z procesem projektowania i implementacji bazy danych przy użyciu oprogramowania MySQL lub MS Access

Szkolenie

Szkolenie dla nauczycieli informatyki będzie prowadzone w odrębnych grupach dla danego etapu edukacji. Składa się z 35- godzinnego szkolenia stacjonarnego i 5-godzinnego modułu online. Szkolenie stacjonarne jest podzielone na 5 części, w ramach 4 modułów.

Nauczyciele informatyki klas IV–VIII szkół podstawowych

1.1.Jak myśli programista?
1.2. Kot czy żółw? (Scratch, Python – Tourtle)

2.1. Wirtualne Arduino
2.2. Oswajamy Pythona

3. Zajęcia w szkole z własnymi scenariuszami

4. Omawiamy przeprowadzone zajęcia

ModułTytuł
1
2
3
4

Nauczyciele informatyki szkół ponadpodstawowych

1.1. Projekt z klasą
1.2. Budujemy bazę (MS Access lub MySQL)

2.1. Algorytmy
2.2. Mobilne szyfrowanie np. Thunkable

3. Zajęcia w szkole z własnymi scenariuszami

4. Omawiamy przeprowadzone zajęcia

ModułTytuł
1
2
3
4

W ramach szkolenia nauczyciele przygotują 2 własne scenariusze zajęć (po jednym na dany cel podstawy programowej), w czym będą ich wspierać trenerzy prowadzący szkolenie. Opracowane scenariusze, po ich akceptacji przez trenerów, będą dostępne dla wszystkich nauczycieli uczestniczących w projekcie na platformie projektu. W ramach modułu 3 nauczyciele będą realizować opracowane przez siebie scenariusze na zajęciach w szkole.

 

Co najmniej jedne zajęcia powinny być obserwowane przez innych nauczycieli, w tym członka kadry zarządzającej. Wnioski z obserwacji oraz ewaluacji będą częścią raportu z ewaluacji, który powinien być gotowy przed przyjazdem na końcowe szkolenie stacjonarne (moduł 4). Będzie ono poświęcone omówieniu przeprowadzonych zajęć.

Jak skorzystać ze szkoleń?

Za projekt, w każdym województwie, odpowiedzialni są Realizatorzy, którzy oferują szkolenia na tych samych zasadach, a trenerzy przygotowywani są przez konsorcjum realizujące projekt z wykorzystaniem jednolitych scenariuszy i materiałów szkoleniowych.

Wybierz Realizatora