Projekt zakończony. Realizowany był w latach 2019-2023. Dziękujemy za udział.
Logo
Dostosuj
Projekt zakończony. Realizowany był w latach 2019-2023. Dziękujemy za udział.
Pomiń nawigację

Zgłoszenie szkoły do projektu

Dyrekcja zgłasza szkołę do Realizatora

Z każdej szkoły zapraszamy nauczycieli reprezentujących minimum dwie grupy przedmiotowe (w tym członka kadry kierowniczej)

Niezależnie od wielkości szkoły

Im więcej nauczycieli zgłoszonych do szkolenia tym lepiej

Koncepcja projektu zakłada jak największy wpływ zdobytej przez zespół nauczycieli wiedzy na realne działania szkoły

Obecność członka kadry kierowniczej jest niezbędna

Długofalowym celem projektu jest wprowadzenie trwałej zmiany polegającej na włączaniu technologii do pracy nauczycieli, aby TIK na stałe zagościł w ich pracy dydaktycznej

Zgłoszenia przyjmują Realizatorzy działający w każdym województwie

Sprawdź, kto może zrealizować szkolenie dla Twojej szkoły

Wykaz Realizatorów

Jak przebiegają szkolenia?

W ramach udziału w szkoleniu
„Lekcja:Enter!” nauczyciel/ka:

Zgłasza się do lokalnego projektu, w którym szkoła bierze udział oraz wypełnia test kompetencji cyfrowych

Uczestniczy w szkoleniu – w wymiarze 40 godzin. 32 godziny szkolenia + 8 godzin pracy własnej online na platformie (35 + 5 w przypadku informatyków).

Przygotowuje 2 scenariusze lekcji z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) — wspiera go w tym trener dedykowany dla jego grupy szkoleniowej

Przeprowadza min. 1 lekcję obserwowaną z uczniami (według jednego z przygotowanych scenariuszy)

Otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Nauczyciel/nauczycielka może uczestniczyć w szkoleniu tylko w ramach jednej ścieżki tematycznej

Dyrektor zgłasza szkołę do projektu. Nie ma możliwości zgłaszania się indywidualnie przez nauczycieli

W szkoleniach mogą wziąć udział wszyscy nauczyciele spełniający warunki udziału w projekcie. Nie ma ograniczeń dotyczących maksymalnej liczby nauczycieli z danej szkoły

Dowiedz się więcej o szkoleniach nauczycieli

Nauczyciele 4 grup przedmiotowychNauczyciele informatyki