Logo
Dostosuj
Pomiń nawigację

Zapraszamy do aplikowania o granty

Aplikuj o grant

Konkurs grantowy - VII nabór

Granty przyznawane są na organizowanie i prowadzenie szkoleń dla nauczycieli z wykorzystywania narzędzi cyfrowych oraz stosowania  aktywizujących metod nauczania podczas lekcji.

VII nabór wniosków grantowych ma charakter ciągły. Wnioski będą oceniane według kolejności ich złożenia. Wnioski składane są wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora dostępnego na stronie projektu.

Operator ma prawo zamknąć nabór w sytuacji wyczerpania liczby nauczycieli pozostających do przeszkolenia w ramach projektu. Informacje o zamknięciu konkursu grantowego będą publikowane na stronie projektu.

Do kogo adresowany jest konkurs grantowy?

O wsparcie finansowe w projekcie „Lekcja:Enter” mogą ubiegać się:

placówki doskonalenia nauczycieli

organizacje pozarządowe we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli

jednostki samorządu terytorialnego we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli

szkoły wyższe prowadzące kwalifikacyjne studia dla nauczycieli we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli.

Podmiot ma możliwość składania wniosku na jedno województwo lub wniosku na kilka województw jednocześnie. Nie ma limitów co do liczby składanych wniosków oraz liczby zawieranych partnerstw.

Zasięg konkursów grantowych

VII nabór wniosków w ramach konkursu grantowego prowadzony jest na terenie wszystkich województw.

Główne założenia projektu grantowego: budżet i harmonogram

Minimalna kwota grantu to 150 000 zł, a maksymalna – 450 000 zł. Maksymalny koszt całkowity projektu grantowego w przeliczeniu na 1 nauczyciela wynosi 550 zł. Wkład własny nie jest wymagany.

 

Okres realizacji projektu grantowego wynosi od 6 do 8 miesięcy. Planowana data zakończenia projektu w VII naborze nie może być późniejsza niż 15 maja 2023 r. Wnioski muszą być złożone nie później niż 2 miesiące przed planowaną datą rozpoczęcia realizacji projektu.

Masz pytania?

Zachęcamy do kontaktu na adres email:

kontakt@lekcjaenter.pl

Więcej o konkursie grantowym

Zapoznaj się z dokumentacją konkursową. Są to dokumenty, które należy wypełnić, aby przystąpić do konkursu

Dokumentacja konkursowa

Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami dotyczącymi konkursu grantowego

FAQ
;