Projekt zakończony. Realizowany był w latach 2019-2023. Dziękujemy za udział.
Logo
Dostosuj
Projekt zakończony. Realizowany był w latach 2019-2023. Dziękujemy za udział.
Pomiń nawigację

Zakończyliśmy nabór wniosków w II turze 8. konkursu grantowego. Zachęcamy do zapisania się na szkolenia.

Dowiedz się więcej o szkoleniach

Konkurs grantowy

Granty przyznawane są na organizowanie i prowadzenie szkoleń dla nauczycieli z wykorzystywania narzędzi cyfrowych oraz stosowania aktywizujących metod nauczania podczas lekcji.

VIII nabór wniosków grantowych – II tura ma charakter ciągły i potrwa od 8 lutego do 15 kwietnia 2023 r. Wnioski będą oceniane według kolejności ich złożenia. Wnioski składane są wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora dostępnego na stronie projektu.

Operator ma prawo zamknąć nabór wcześniej, w sytuacji wyczerpania liczby nauczycieli pozostających do przeszkolenia w ramach projektu.

Informacje o zamknięciu konkursu grantowego będą publikowane na stronie projeku.

 

Do kogo adresowany jest konkurs grantowy?

O wsparcie finansowe w projekcie „Lekcja:Enter” mogą ubiegać się:

placówki doskonalenia nauczycieli

organizacje pozarządowe we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli

jednostki samorządu terytorialnego we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli

szkoły wyższe prowadzące kwalifikacyjne studia dla nauczycieli we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli.

 

Podmiot ma możliwość składania wniosku na jedno województwo lub wniosku na kilka województw jednocześnie. Nie ma limitów co do liczby składanych wniosków oraz liczby zawieranych partnerstw.

Zasięg konkursów grantowych

VIII nabór wniosków w ramach konkursu grantowego prowadzony jest na terenie wszystkich województw.

Główne założenia projektu grantowego: budżet i harmonogram

Minimalna kwota grantu to 260 000 zł, a maksymalna – 450 000 zł. Maksymalny koszt całkowity projektu grantowego w przeliczeniu na 1 nauczyciela wynosi 390 zł. Wkład własny nie jest wymagany.

Okres realizacji projektu grantowego wynosi do 7 miesięcy. Planowana data zakończenia projektu w II turze VIII naboru nie może być późniejsza niż 31 października 2023 r. Wnioski muszą być złożone nie później niż 7 tygodni przed planowaną datą rozpoczęcia realizacji projektu.

 

Okres kwalifikowalności wynosi 10 dni (kalendarzowych) po zakończeniu projektu.

 

Masz pytania?

Zachęcamy do kontaktu na adres email:

kontakt@lekcjaenter.pl

Więcej o konkursie grantowym

Zapoznaj się z dokumentacją konkursową. Są to dokumenty, które należy wypełnić, aby przystąpić do konkursu

Dokumentacja konkursowa

Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami dotyczącymi konkursu grantowego

FAQ
;