Dla wnioskodawców: Dokumentacja konkursowa - Lekcja:Enter
Logo
Dostosuj
Pomiń nawigację

Dokumentacja konkursowa

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją, obowiązującą podczas piątej i szóstej edycji konkursu grantowego projektu „Lekcja:Enter”. W nazwach plików zaznaczono, którego naboru dotyczy. Część dokumentów dotyczy obu naborów. Informujemy, że Komisja konkursowa zgodnie z Regulaminem Konkursu Grantowego zwiększyła alokację na V nabór. Prosimy o zapoznanie się z aktualnym Regulaminem.

doc
Regulamin konkursu grantowego - V nabór - aktualizacja
doc
Regulamin konkursu grantowego - V nabór
doc
Regulamin konkursu grantowego - VI nabór
doc
Wytyczne do projektu grantowego - V nabór
doc
Wytyczne do projektu grantowego - VI nabór
doc
Karta oceny wniosku grantowego - V nabór
doc
Karta oceny wniosku grantowego - VI nabór
doc
Wzór wniosku o przyznanie grantu - V nabór
doc
Wzór wniosku o przyznanie grantu - VI nabór
doc
Wzór umowy o powierzenie grantu - V nabór
doc
Wzór umowy o powierzenie grantu - VI nabór
doc
Załacznik 3 - Harmonogram płatności transz grantu - V i VI nabór
doc
Załącznik 4 - Wzór obowiązku informacyjnego - V i VI nabór
doc
Załącznik 5 - Zakres danych osobowych powierzanych do przetwarzania - V i VI nabór
doc
Załącznik 6 - Wzór zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych - V i VI nabór
doc
Załącznik 7 - Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych_I - V i VI nabór
doc
Załącznik 8 - Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych_II - V i VI nabór
doc
Załącznik 9 - Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT - V i VI nabór
doc
Załącznik 10 - Procedury zapobiegania korupcji - V i VI nabór
doc
Załącznik 11 - Wzór rejestru sprzętu - V i VI nabór
doc
Wzór listu intencyjnego - V i VI nabór

Dokumenty uzupełniające

doc
Poradnik grantowy - V nabór
doc
Poradnik grantowy - VI nabór
doc
Instrukcja wypełniania wniosku - V nabór
doc
Instrukcja wypełniania wniosku - V nabór

Scenariusze szkoleń dla nauczycieli

Uwaga! Scenariusze są okresowo aktualizowane, w oparciu o doświadczenia z prowadzenia szkoleń nauczycieli.

doc
Scenariusz dla nauczycieli 4 grup przedmiotowych
doc
Scenariusz szkolenia nauczycieli informatyki klas 4-8 szkół podstawowych
doc
Scenariusz szkolenia nauczycieli informatyki ze szkół ponadpodstawowych

Masz pytania?

Zachęcamy do kontaktu na adres email:

kontakt@lekcjaenter.pl

Więcej o konkursie grantowym

Weź udział w konkursie. Dowiedz się, jak aplikować o grant na szkolenia dla nauczycieli

Konkurs grantowy

Aplikuj o grant na realizację szkoleń z włączania aktywizujących metod nauczania i  nowych technologii do lekcji

APLIKUJ