Projekt zakończony. Realizowany był w latach 2019-2023. Dziękujemy za udział.
Logo
Dostosuj
Projekt zakończony. Realizowany był w latach 2019-2023. Dziękujemy za udział.
Pomiń nawigację

Zapraszamy do nabóru wniosków w 8. konkursie grantowym.

Dowiedz się więcej

Dokumentacja konkursowa

Dokumenty obowiązujące w 8. edycji konkursu grantowego projektu „Lekcja:Enter”.

doc

Regulamin konkursu grantowego - 8. nabór

doc

Wytyczne do projektu grantowego - 8. nabór

doc

Karta oceny wniosku grantowego - 8. nabór

doc

Wzór wniosku o przyznanie grantu - 8. nabór

doc

Wzór listu intencyjnego - 8. nabór

doc

Umowa o powierzenie grantu - 8. nabór

doc

Załącznik 3 - Harmonogram płatności transz grantu 8. nabór

doc

Załącznik 4 - Wzór obowiązku informacyjnego 8. nabór

doc

Załącznik 5 - Zakres danych osobowych powierzanych do przetwarzania 8. nabór

doc

Załącznik 6 - Wzór zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych 8. nabór

doc

Załącznik 7 - Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 8. nabór

doc

Załącznik 8 - Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 8. nabór

doc

Załącznik 9 - Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT 8. nabór

doc

Załącznik 10 - Procedury zapobiegania korupcji 8. nabór

doc

Załącznik 11 - Wzór rejestru sprzętu 8. nabór

doc

Załącznik 12 - Wzór informacji o stanie realizacji wskaźników

Dokumenty uzupełniające

doc

Poradnik grantowy - V nabór

doc

Instrukcja wypełniania wniosku - V nabór

Scenariusze szkoleń dla nauczycieli

Uwaga! Scenariusz jest okresowo aktualizowany, w oparciu o doświadczenia z prowadzenia szkoleń

doc

Scenariusz dla nauczycieli - II tura

Masz pytania?

Zachęcamy do kontaktu na adres email:

kontakt@lekcjaenter.pl

Więcej o konkursie grantowym

Weź udział w konkursie. Dowiedz się, jak aplikować o grant na szkolenia dla nauczycieli

Konkurs grantowy

Aplikuj o grant na realizację szkoleń z włączania aktywizujących metod nauczania i  nowych technologii do lekcji

APLIKUJ