Logo
Dostosuj
Pomiń nawigację

Dokumentacja konkursowa

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją, obowiązującą podczas siódmej edycji konkursu grantowego projektu „Lekcja:Enter”.

doc

Regulamin konkursu grantowego - VII nabór

doc

Wytyczne do projektu grantowego - VII nabór

doc

Karta oceny wniosku grantowego - VII nabór

doc

Wzór wniosku o przyznanie grantu - VII nabór

doc

Wzór umowy o powierzenie grantu - VII nabór

doc

Załacznik 3 - Harmonogram płatności transz grantu - VII nabór

doc

Załącznik 4 - Wzór obowiązku informacyjnego - VII nabór

doc

Załącznik 5 - Zakres danych osobowych powierzanych do przetwarzania - VII nabór

doc

Załącznik 6 - Wzór zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych - VII nabór

doc

Załącznik 7 - Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych_I - VII nabór

doc

Załącznik 8 - Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych_II - VII nabór

doc

Załącznik 9 - Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT - VII nabór

doc

Załącznik 10 - Procedury zapobiegania korupcji - VII nabór

doc

Załącznik 11 - Wzór rejestru sprzętu - VII nabór

doc

Wzór listu intencyjnego - VII nabór

Dokumenty uzupełniające

doc

Poradnik grantowy - VII nabór

doc

Instrukcja wypełniania wniosku - VII nabór

Scenariusze szkoleń dla nauczycieli

Uwaga! Scenariusze są okresowo aktualizowane, w oparciu o doświadczenia z prowadzenia szkoleń nauczycieli.

doc

Scenariusz dla nauczycieli 4 grup przedmiotowych

doc

Scenariusz szkolenia nauczycieli informatyki klas 4-8 szkół podstawowych

doc

Scenariusz szkolenia nauczycieli informatyki ze szkół ponadpodstawowych

Masz pytania?

Zachęcamy do kontaktu na adres email:

kontakt@lekcjaenter.pl

Więcej o konkursie grantowym

Weź udział w konkursie. Dowiedz się, jak aplikować o grant na szkolenia dla nauczycieli

Konkurs grantowy

Aplikuj o grant na realizację szkoleń z włączania aktywizujących metod nauczania i  nowych technologii do lekcji

APLIKUJ