Logo
Dostosuj
Pomiń nawigację

Zakończyliśmy nabór wniosków w II turze 8. konkursu grantowego. Zachęcamy do zapisania się na szkolenia

Dowiedz się więcej o szkoleniach

Dokumentacja konkursowa

Dokumenty obowiązujące w VIII edycji - II tura konkursu grantowego projektu „Lekcja:Enter”.

doc

Regulamin konkursu grantowego - VIII nabór - II tura

doc

Wytyczne do projektu grantowego - VIII nabór - II tura

doc

Karta oceny wniosku grantowego - VIII nabór - II tura

doc

Wzór wniosku o przyznanie grantu - VIII nabór - II tura

doc

Wzór listu intencyjnego - VIII nabór - II tura

doc

Umowa o powierzenie grantu - VIII nabór - II tura

doc

Załącznik 3 - Harmonogram płatności transz grantu VIII nabór - II tura

doc

Załącznik 4 - Wzór obowiązku informacyjnego VIII nabór - II tura

doc

Załącznik 5 - Zakres danych osobowych powierzanych do przetwarzania VIII nabór - II tura

doc

Załącznik 6 - Wzór zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych VIII nabór - II tura

doc

Załącznik 7 - Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych VIII nabór - II tura

doc

Załącznik 8 - Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych VIII nabór - II tura

doc

Załącznik 9 - Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT VIII nabór - II tura

doc

Załącznik 10 - Procedury zapobiegania korupcji VIII nabór - II tura

doc

Załącznik 11 - Wzór rejestru sprzętu VIII nabór - II tura

doc

Załącznik 12 - Wzór informacji o stanie realizacji wskaźników - II tura

Dokumenty uzupełniające

doc

Poradnik grantowy - VIII nabór - II tura

doc

Instrukcja wypełniania wniosku - VIII nabór - II tura

Scenariusze szkoleń dla nauczycieli

Uwaga! Scenariusz jest okresowo aktualizowany, w oparciu o doświadczenia z prowadzenia szkoleń

doc

Scenariusz dla nauczycieli - II tura

Masz pytania?

Zachęcamy do kontaktu na adres email:

kontakt@lekcjaenter.pl

Więcej o konkursie grantowym

Weź udział w konkursie. Dowiedz się, jak aplikować o grant na szkolenia dla nauczycieli

Konkurs grantowy

Aplikuj o grant na realizację szkoleń z włączania aktywizujących metod nauczania i  nowych technologii do lekcji

APLIKUJ