Dla wnioskodawców: Dokumentacja konkursowa - Lekcja:Enter
Dostosuj

Dokumentacja konkursowa

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją, obowiązującą podczas czwarteh edycji konkursu grantowego projektu „Lekcja:Enter”.

doc
Regulamin konkursu grantowego
doc
Wytyczne do projektu grantowego
doc
Karta oceny wniosku grantowego
doc
Wzór wniosku o przyznanie grantu
doc
Wzór umowy o powierzenie grantu
doc
Załacznik 3 - Harmonogram płatności transz grantu
doc
Załącznik 4 - Wzór obowiązku informacyjnego
doc
Załącznik 5 - Zakres danych osobowych powierzanych do przetwarzania
doc
Załącznik 6 - Wzór zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych
doc
Załącznik 7 - Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych_I
doc
Załącznik 8 - Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych_II
doc
Załącznik 9 - Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
doc
Załącznik 10 - Procedury zapobiegania korupcji
doc
Załącznik 11 - Wzór rejestru sprzętu
doc
Wzór listu intencyjnego

Dokumenty uzupełniające

doc
Poradnik grantowy
doc
Instrukcja wypełniania wniosku
doc
Zasady zamówień publicznych

Scenariusze szkoleń dla nauczycieli

Uwaga! Scenariusze są okresowo aktualizowane, w oparciu o doświadczenia z prowadzenia szkoleń nauczycieli.

doc
Scenariusz dla nauczycieli 4 grup przedmiotowych
doc
Scenariusz szkolenia nauczycieli informatyki klas 4-8 szkół podstawowych
doc
Scenariusz szkolenia nauczycieli informatyki ze szkół ponadpodstawowych

Masz pytania?

Zachęcamy do kontaktu na adres email:

kontakt@lekcjaenter.pl

Więcej o konkursie grantowym

Weź udział w konkursie. Dowiedz się, jak aplikować o grant na szkolenia dla nauczycieli

Konkurs grantowy

Aplikuj o grant na realizację szkoleń z włączania aktywizujących metod nauczania i  nowych technologii do lekcji

APLIKUJ