Cała Polska | Wykaz realizatorów | Lekcja:Enter
Logo
Dostosuj
Pomiń nawigację

Zgłoś szkołę do projektu

Szkolenia w ramach projektu „Lekcja:Enter” prowadzone są przez realizatorów szkoleń, wyłonionych w konkursach grantowych. W każdym województwie wybrane organizacje, instytucje i firmy szkoleniowe, prowadzą szkolenia z wykorzystaniem jednolitych scenariuszyi materiałów szkoleniowych.

  • Grupy nauczycieli może zgłaszać członek kadry kierowniczej, na terenie województwa, w którym znajduje się szkoła
  • Udział w szkoleniu jest bezpłatny
  • Ze względu na sytuację pandemii szkolenia prowadzone są także online

Wróć do listy województw

województwo Lubelskie

  • 1. Centrum Edukacji Nauczycieli "Lechaa" (III edycja realizowana do 30.06.2022, II edycja realizowana do 31.07.2022))

  • 2. Instytut Doskonalenia Nauczycieli „Solidarność” (III edycja realizowana do 30.06.2022)

  • 3. Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli (III edycja realizowana do 30.06.2022)

Jak szkorzystać ze szkoleń?

Za projekt, w każdym województwie, odpowiedzialni są Realizatorzy, którzy oferują szkolenia na tych samych zasadach, a trenerzy przygotowywani są przez konsorcjum realizujące projekt z wykorzystaniem jednolitych scenariuszy i materiałów szkoleniowych.

Jak skorzystać ze szkoleń?