Cała Polska | Wykaz realizatorów | Lekcja:Enter
Dostosuj

Zgłoś szkołę do projektu

Szkolenia w ramach projektu „Lekcja:Enter” prowadzone są przez realizatorów szkoleń, wyłonionych w konkursach grantowych. W każdym województwie wybrane organizacje, instytucje i firmy szkoleniowe, prowadzą szkolenia z wykorzystaniem jednolitych scenariuszyi materiałów szkoleniowych.

  • Grupy nauczycieli może zgłaszać członek kadry kierowniczej, na terenie województwa, w którym znajduje się szkoła
  • Udział w szkoleniu jest bezpłatny
  • Ze względu na sytuację pandemii szkolenia prowadzone są także online

Wróć do listy województw

województwo Pomorskie

  • 1. Centrum Edukacji Nauczycieli POTEST

  • 2. Fundacja Dla Was

  • 3. Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

  • 4. Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli EDU-Edukacja Akademia Rozwoju Kadr Oświatowych

  • 5. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

Jak szkorzystać ze szkoleń?

Za projekt, w każdym województwie, odpowiedzialni są Realizatorzy, którzy oferują szkolenia na tych samych zasadach, a trenerzy przygotowywani są przez konsorcjum realizujące projekt z wykorzystaniem jednolitych scenariuszy i materiałów szkoleniowych.

Jak skorzystać ze szkoleń?