Projekt zakończony. Realizowany był w latach 2019-2023. Dziękujemy za udział.
Logo
Dostosuj
Projekt zakończony. Realizowany był w latach 2019-2023. Dziękujemy za udział.
Pomiń nawigację
Baza wiedzy

„Trzy lata po lockdown. Wykorzystanie TIK przez nauczycieli i uczniów - refleksje i wyzwania” - nagranie webinarium z 26.10.2023 r.

lockdown
nowoczesna szkoła
nowoczesne technologie
tik w edukacji
webinarium
baza wiedzy
udostępnij:
Kopiuj linkSkopiuj link

Zapraszamy do obejrzenia nagrania webinarium pt. Trzy lata po lockdown. Wykorzystanie TIK przez nauczycieli i uczniów - refleksje i wyzwania, które odbyło się 26.10.2023 r. Webinarium było skierowane do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych oraz artystycznych, uczestniczących w projekcie „Lekcja:Enter”.

 

Doświadczenia ostatnich lat, związane z czasowym przejściem na edukację zdalną w połączeniu z dynamicznym rozwojem nowych technologii, tworzą nową perspektywę dla pracy szkolnej. Pojawiło się wiele nowych możliwości wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Jednocześnie ujawniły się także wyzwania – związane głównie z niedostosowaniem struktury szkolnej do nowego modelu pracy. 

Celem webinarium jest analiza zachodzących zmian, identyfikacja największych trudności oraz wskazanie możliwych rozwiązań związanych z sensownym wykorzystaniem nowych technologii.  

Zapraszamy do wspólnego namysłu w gronie praktyków.

Tym razem spotykamy się z Tomaszem Tokarzem, trenerem kompetencji społecznych i cyfrowych, nauczycielem, który w projekcie „Lekcja:Enter” pełni rolę konsultanta ds. przedmiotów humanistycznych.

 

Więcej o ekspercie:

Dr Tomasz Tokarz jest trenerem kompetencji społecznych i cyfrowych, nauczycielem, coachem, wykładowcą akademickim. Pomaga ludziom w odkrywaniu i wykorzystywaniu ich mocnych stron. Jego zainteresowania koncentrują się wokół edukacji alternatywnej, innowacji edukacyjnych, nowych technologii, komunikacji międzyludzkiej oraz problematyki rozwoju osobistego i relacji. Autor licznych artykułów (w czasopismach i na portalach internetowych), autor lub redaktor kilku książek.  W projekcie „Lekcja:Enter” pełni rolę konsultanta merytorycznego ds. przedmiotów humanistycznych dla klas 4-8 szkoły podstawowej oraz dla szkoły ponadpodstawowej. Więcej: https://tomasztokarz.net.

 

Nagranie trwa około godziny. Dla ułatwienia podajemy, kiedy zostały omówione poszczególne kwestie:

00:00:00 - 00:02:08 – Wprowadzenie

00:02:09 – 00:16:30 – Część 1. Zmiany w wykorzystaniu nowych technologii przez nauczycieli i uczniów

00:16:31 – 00:25:04 – Część 2. Wyzwania w wykorzystaniu nowych technologii

00:25:05 – 00:54:42 – Część 3. Perspektywy sensownego wykorzystania nowych technologii

00:54:43 – 00:57:30 – Pytania i odpowiedzi

 

Link do nagrania:

 

Prezentacja wyświetlona podczas webinarium – plik do pobrania