Projekt zakończony. Realizowany był w latach 2019-2023. Dziękujemy za udział.
Logo
Dostosuj
Projekt zakończony. Realizowany był w latach 2019-2023. Dziękujemy za udział.
Pomiń nawigację
Baza wiedzy

Szkolna platforma e-learningowa Moodle na czas nauki zdalnej i nie tylko - liceum ogólnokształcące w Gdańsku

dobre praktyki
narzędzia
praca na lekcji
tik w edukacji
baza wiedzy
udostępnij:
Kopiuj linkSkopiuj link

“Wykorzystanie Moodle skutecznie pomogło nam przetrwać okres obowiązkowego nauczania zdalnego bez obniżenia poziomu nauczania oraz wciąż pomaga nam w digitalizacji i usprawnieniu procesu dydaktycznego”

 

Okazuje się, że nie tylko najnowocześniejsze technologie informacyjno-komunikacyjne wspierały proces dydaktyczny podczas kryzysu z jakim spotkały się placówki edukacyjne w czasie pandemii. Szkoła z Gdańska sięgnęła po sprawdzoną platformę e-learningową Moodle.

Moodle (ang. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) to środowisko nauczania zdalnego za pomocą sieci teleinformatycznych, dostępne przez przeglądarkę internetową. Moodle jest rozprowadzany za darmo jako otwarte oprogramowanie (open source) zgodnie z licencją GNU GPL. Usługą powiązaną z Moodle jest MoodleCloud, które dostarcza użytkownikom wirtualną przestrzeń przeznaczoną do umieszczania kursów edukacyjnych. Dzięki aplikacji Moodle Mobile App, która poszerza funkcjonalność platformy Moodle o urządzenia mobilne uczniowie mogą uczyć się zdalnie lub hybrydowo za pomocą swoich telefonów komórkowych w systemie BYOD (Bring Your Own Device - przynieś swoje własne urządzenie). W 2015 roku platforma była prawdopodobnie najbardziej popularnym na świecie Systemem Zarządzania Kształceniem (Learning Management System) z najliczniejszą liczbą użytkowników, cieszącą się 70 136 zarejestrowanych stron w 222 miejscach na całym świecie. Od 3 lat wykorzystuje się Moodle w Ogólnokształcącym Liceum Programów Indywidualnych im. adm. Józefa Unruga oraz Liceum Sztuk Plastycznych im. Jacka Mydlarskiego w Gdańsku. Wspiera ona dydaktykę stacjonarną, zdalną i pracę hybrydową. Społeczność wspomnianych szkół wykorzystuje to narzędzie do udostępniania uczniom pozapodręcznikowych materiałów dydaktycznych w formie zadań online, plików PDF, dokumentów online, rozbudowanych testów z funkcją automatycznej informacji zwrotnej, realizacji ćwiczeń w czasie lekcji oraz zadań domowych online. Jak podają nauczyciele i nauczycielki z Gdańska dzięki Moodle w Ich szkole wspiera się uczniów o bardzo specyficznych potrzebach w kontekście nauczania nie tylko z SPE (specjalne potrzeby edukacyjne), ale również uczniowie realizują częściowy e-learning z uwagi na swoje zobowiązania sportowe lub artystyczne, w tym aktywność muzyczną w ramach szkoły artystycznej.

 

ADRES PLATFORMY:

https://moodle.olpi.pl

 

MULTIMEDIA:

https://olpi-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/o_rozewicz_olpi_onmicrosoft_com/EsppSbYIcD1KjaePVK1jePIBkMwZuW-RgLkjv7qU5dz68w?e=AZk7Ti