Projekt zakończony. Realizowany był w latach 2019-2023. Dziękujemy za udział.
Logo
Dostosuj
Projekt zakończony. Realizowany był w latach 2019-2023. Dziękujemy za udział.
Pomiń nawigację
Baza wiedzy

Projekt "Tajemnice" - Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Brzechwy w Dopiewie

dobre praktyki
historia
nowoczesne technologie
Praca zespołowa
baza wiedzy
udostępnij:
Kopiuj linkSkopiuj link

“Dzięki narzędziom TIK osiągnęliśmy trzy bardzo ważne cele. Po pierwsze: trudne tematy związane z martyrologią Wielkopolan przedstawiliśmy w przystępny sposób. Po drugie: zachęciliśmy do aktywnej pracy nad trudnym tematem uczniów i uczennice w całej gminie integrując ich we wspólnym działaniu. Po trzecie: zebraliśmy w jednym, cyfrowym miejscu materiały pozwalające opracować temat, który do tej pory nie został wystarczająco opisany w literaturze przedmiotu.”

 

Projekt edukacyjny “Tajemnice” przybliża uczniom i uczennicom lokalną historię, związaną z martyrologią Wielkopolan. Narzędzia dla nauczycieli i nauczycielek potrzebne do przeprowadzenia zajęć zostały zebrane w aplikacji padlet. Stworzono trzy różne wersje: dla nauczyciela, dla uczniów klas 4-5, dla uczniów klas 6-8. Cyfrowe repozytorium zawiera materiały poszerzające wiedzę na temat zbrodni okupanta niemieckiego w Lasach Palędzia, Dąbrówki i Zakrzewa, interaktywne gry i quizy, filmy związane z tematem, również te nakręcone przez uczniów, scenariusze zajęć, podchodów czy escape room (wersja do druku i gra online), prezentacje multimedialne. Zaproszono do współpracy dziewięć szkół gminnych, które również wykorzystują materiały do prowadzenia zajęć związanych z losami mieszkańców Wielkopolski w czasie II wojny światowej, czy opisywania operacji "Tannenberg". W ten sposób projekt promuje lokalną historię.

 

Scenariusze oraz materiały z cyklu Tajemnice Lasów Palędzko-Zakrzewskich dla wszystkich szkół w gminie przygotowała Pani Małgorzata Rogal- Dropińska. Wykorzystuje się je w szkole w Dopiewie oraz w dziewięciu okolicznych. Obejmują one uczniów dwóch przedziałów wiekowych: klas 4-5 i 6-8 w ramach takich przedmiotów jak: godzina wychowawcza, historia oraz język polski. Z narzędzi TIK korzysta się podczas całego procesu - zarówno przy przygotowywaniu zajęć jak i realizacji.

 

Nauczyciele decydują o wyborze elementów, które zamierzają wykorzystać podczas spotkań z uczniami. Mogą skorzystać z gotowego scenariusza lub samodzielnie go zmodyfikować. Zamiennie do wykorzystania na różnych etapach realizacji tematu dostępne są: dwie prezentacje multimedialne, dziesięć odnośników do materiałów poszerzających wiedzę, dziesięć gier i quizów interaktywnych, dwanaście filmów, edytowalna materiały do wydruku, dwie gry terenowe typu “podchody” oraz escape room.

 

Multimedia:

https://tiny.pl/www24