Projekt zakończony. Realizowany był w latach 2019-2023. Dziękujemy za udział.
Logo
Dostosuj
Projekt zakończony. Realizowany był w latach 2019-2023. Dziękujemy za udział.
Pomiń nawigację
Baza wiedzy

Nasza szkoła dostosowuje do realiów obecnej rzeczywistości technologicznej - Zespół Szkolno-Przedszkolny im Jana Pawła II w Boguchwałach

dobre praktyki
narzędzia
nowoczesna szkoła
nowoczesne technologie
baza wiedzy
udostępnij:
Kopiuj linkSkopiuj link

“Nasza szkoła zmienia się dynamicznie i dostosowuje do realiów obecnej rzeczywistości technologicznej. Jest atrakcyjnym i przyjaznym miejscem, w którym dzieci chętnie przebywają oraz uczą się przez zabawę.”

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny im Jana Pawła II w Boguchwałach wyróżnia się efektami w pracy z uczniami dzięki wykorzystaniu kompetencji nauczycieli i nauczycielek, które zostały nabyte podczas szkoleń w projekcie Lekcja:Enter. Kadra pedagogiczna w Boguchwałach w codziennej pracy z dziećmi stosuje szeroki zestaw narzędzi oraz metodologii zalecanych przez trenerów tych szkoleń.

 

 “W roku szkolnym  2022/2023 poszliśmy dalej - uczniowie klasy trzeciej poznają tajniki programowania i robotyki. Na zajęciach wykorzystujemy roboty edukacyjne Photon oraz zestawy Lego Spike.” - tłumaczy dyrektorka Wiesława Izabela Kaszkin.

 

Szkoła w ramach rządowego projektu Laboratoria Przyszłości zakupiła również drukarki 3D. Uczniowie i uczennice korzystają z gotowych scenariuszy oraz projektują i budują własne modele. Dla zbudowanych robotów dzieci tworzą komendy w scratchu, które pomagają im zrozumieć działanie sztucznej inteligencji. W ramach tych obszarów szkoła organizuje również zajęcia pokazowe dla “przedszkolaków”.

Zespół Szkolno-Przedszkolny im Jana Pawła II w Boguchwałach to mała szkoła i właśnie dlatego, zdaniem jej nauczycieli i nauczycielek, uczniowie i uczennice mają bardzo dobre warunki oraz wystarczającą ilość cyfrowych środków dydaktycznych. Podczas szkoleń w projekcie Lekcja:Enter nauczyciele i nauczycielki poznali elektroniczne zasoby edukacyjne, zasady bezpieczeństwa i współpracy w internecie. Nauczyli się dobierać urządzenia, platformy, aplikacje do treści zajęć, posługiwać się komputerem, urządzeniami cyfrowymi, organizować pracę uczniów ze smartfonem na lekcji.

W Boguchwałach aktywizujące metody nauczania wspierane technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi to dzień powszedni. Tworzy się własne e-materiały, elektroniczne zasoby edukacyjne dla różnych przedmiotów. Np. w internetowym narzędziu graficznym Canva na lekcjach czy zajęciach dodatkowych uczniowie i uczennice tworzą foldery, ulotki, mapy myśli, dekoracje do uroczystości. Za pomocą narzędzi Wordwall i Genially dzieci tworzą własne gry - głównie do utrwalania wiadomości ortograficznych czy matematycznych, natomiast projekty z Printoteki  są laminowane i wykorzystywane często do gier i zabaw w czasie przerw śródlekcyjnych.

Zdaniem dyrektorki placówki uczniowie bardzo chętnie chodzą do szkoły, chętnie się uczą i osiągają dobre lub bardzo dobre wyniki w nauce. Zadania są zróżnicowane i dostosowane do możliwości uczniów i uczennic również ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W tej szkole każde dziecko osiąga sukcesy na miarę swoich możliwości. Zajęcia są prowadzone tak, aby wyzwalały kreatywność i innowacyjne myślenie.