Projekt zakończony. Realizowany był w latach 2019-2023. Dziękujemy za udział.
Logo
Dostosuj
Projekt zakończony. Realizowany był w latach 2019-2023. Dziękujemy za udział.
Pomiń nawigację
Baza wiedzy

Moduł online zawierający plan włączania TIK do działań dydaktycznych w szkole, dla dyrektorów szkół

aktywna lekcja
dobre praktyki
dyrektor
dyrektorzy
moduł dla szkół
poradnik
przewodnik
tik w szkole
baza wiedzy
udostępnij:
Kopiuj linkSkopiuj link

Celem modułu było wsparcie dyrektorów szkół, uczestniczących w projekcie "Lekcja:Enter", w przygotowaniu planu włączania TIK do działań dydaktycznych w szkole pt. Aktywna lekcja z TIK.

Wdrożenie planu „Aktywna lekcja z TIK” przybliży dyrektorów i zespoły szkolne do urzeczywistnienia wizji szkoły otwartej na zmiany, uczącej nowocześnie, angażującej uczniów w działania, kształcącej kompetencje kluczowe. Szkoły, która powszechnie stosuje TIK w procesie dydaktycznym i przechodzi transformację od prostego wspierania technologią dotychczas stosowanych, często tradycyjnych metod pracy do ich zastąpienia metodami aktywizującymi opartymi na nowoczesnych technologiach.

Zarówno udział w module, jak i przygotowanie planu „Aktywna lekcja w TIK” nie było w projekcie obowiązkowe.

Autorką prawie wszystkich materiałów edukacyjnych w ramach modułu jest Dorota Pintal, wieloletnia dyrektorka szkoły (początkowo podstawowej, później gimnazjum, następnie zespołu szkół i obecnie Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu). Trenerka i doradczyni w projektach Ośrodka Rozwoju Edukacji dotyczących wspomagania szkół w rozwoju kompetencji kluczowych oraz kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty. Współtworzyła model wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zarządzania lokalną oświatą. Jest także autorką publikacji w zakresie wspomagania szkół i przedszkoli w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów oraz publikacji w zakresie wspomagania szkół przeznaczonych dla jednostek samorządu terytorialnego. W projekcie „Lekcja:Enter” pełni funkcję m.in. konsultantki do spraw zarządzania szkołą.

 

Na moduł online dla dyrektorów szkół składają się następujące elementy: 

I. „Aktywna szkoła z TIK. Przewodnik i narzędziownik dla dyrektorów szkół” – autorka: Dorota Pintal. Wydanie 2 (wrzesień 2022), zaktualizowane o doświadczenia okresu edukacji zdalnej w związku z pandemią Covid-19. -

Publikacja ta pomoże  przeprowadzić transformację szkoły polegającą na zmianie myślenia nauczycieli, uczniów i rodziców o procesach uczenia się z aktywnym wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK).

Wykorzystanie TIK w procesie uczenia się wpływa na indywidualne osiągnięcia uczniów, wspiera działania związane z rozwijaniem kreatywności, zdolności krytycznego myślenia, uczeniem współpracy i kształceniem umiejętności rozwiązywania problemów. Aby sprostać tym wymaganiom, w szkołach powinna powszechnie zapanować kultura pracy z wykorzystaniem metod aktywizujących wspieranych TIK. Realne wdrożenie TIK nie może zakończyć się na powieszeniu w klasach tablic interaktywnych, wzięciu udziału w kolejnym szkoleniu „Jak wykorzystywać TIK na lekcji?”, wyświetleniu uczniom filmu czy prezentacji multimedialnej.

Wdrożenie planu „Aktywna lekcja z TIK” przybliży społeczności szkolne do urzeczywistnienia wizji szkoły otwartej na zmiany, uczącej nowocześnie, angażującej uczniów w działania, kształcącej kompetencje kluczowe. Szkoły, która powszechnie stosuje TIK w procesie dydaktycznym. Przechodzi transformację od prostego wspierania technologią dotychczas stosowanych, często tradycyjnych metod pracy do całkowitego ich zastąpienia metodami aktywizującymi opartymi na nowoczesnych technologiach.

 

Publikacja składa się z dwóch części:

  • przewodnika, opisującego proces przygotowania i realizacji planu „Aktywna lekcja z TIK”,
  • oraz narzędziownika, zawierającego wszelkie potrzebne i przydatne wzory, metody, przykłady oraz dobre praktyki, np. fragment statutu szkoły umożliwiającego korzystanie na lekcjach ze smartfonów przez uczniów w celach edukacyjnych.

 

Dodatkowymi celami tej publikacji było ułatwienie dyrektorom szkół uczestniczących w projekcie „Lekcja:Enter”  wywiązanie się ze zobowiązań dyrekcji szkoły, przyjętych na etapie zgłaszania się do projektu (m.in. w zakresie korzystania przez nauczycieli z TIK i e-zasobów edukacyjnych na realizowanych przez siebie zajęciach). Miała za zadanie także ułatwienie  obserwację zajęć prowadzonych przez nauczycieli według przygotowanych w ramach projektu scenariuszy (tzw. lekcje obserwowane) – zaproponowaliśmy wpisanie lekcji do planu nadzoru pedagogicznego i organizację obserwacji w formie spaceru edukacyjnego. Przygotowaliśmy także arkusz obserwacji z dyspozycjami oraz wskazówki, jak obserwować lekcje zdalnie (gdy lekcje przyjmowały taką formę).

 

Aktywna szkoła z TIK. Przewodnik i narzędziownik dla dyrektorów - wydanie 2 (wrzesień 2022) – plik do pobrania

Wzory i formatki z części 2. (narzędziownika) w wersji edytowalnej (wersja dla 2. wydania):

Tarcza strzelnicza z napisami wykorzystana w zał. 1.4 - w wersji edytowalnej - pptx (plik do pobrania)

 

II. Nagrania trzech webinariów (przeprowadzonych bez uczestnictwa publiczności):

  • Webinarium nr 1 „Po co nam TIK w szkole i codziennej praktyce nauczycielskiej?”. Ekspertka: Dorota Pintal. Celem webinarium jest przekonanie dyrektorów do konieczności wdrożenia planu „Aktywna lekcja z TIK”, pokazanie korzyści (idei szkoły wykorzystującej TIK i aktywizujące metody w nauczaniu), a także zapoznanie z ideą projektu „Lekcja:Enter” i wsparciem dla dyrektorów. Nagranie zostało zrealizowane w grudniu 2019 r. Czas trwania nagrania: ok 25 min.

Prezentacja wyświetlona podczas webinarium – plik do pobrania

 

  • Webinarium nr 2 „Wdrożenie TIK w szkole. Jak zarządzać zmianą?”. Ekspertka: Dorota Pintal. Celem webinarium jest wskazanie roli dyrektorów na każdym etapie zmiany oraz ich wpływu na trwałość zmian. Nagranie zostało zrealizowane w grudniu 2019 r. Czas trwania nagrania: ok 30 min.

Prezentacja wyświetlona podczas webinarium – plik do pobrania

 

  • Webinarium nr 3 „Twoi sojusznicy w zmianie szkoły”. Ekspertka: Ewa Radanowicz, ówczesna dyrektorka Szkoły Podstawowej w Radowie Małym, która zaprosiła do swojej szkoły, by krok po kroku, na konkretnych przykładach opowiedzieć o zmianie filozofii nauczania i o rozwoju zespołu. Pokazała, w jaki sposób edukacja może być obszarem publicznego działania i odpowiadania na wyzwania i oczekiwania. Autorka publikacji „W szkole w cale nie chodzi o szkołę”. Nagranie zostało zrealizowane w kwietniu 2020. Czas trwania nagrania: ok 70 min.

Prezentacja wyświetlona podczas webinarium – plik do pobrania

 

 

III. Ponadto przeprowadzamy webinaria „na żywo”, z udziałem dyrektorów szkół uczestniczących w projekcie, dotyczące wyzwań związanych z przygotowaniem i wdrażaniem planu TIK w szkole.

Dotychczas odbyły się następujące webinaria:

  • Nagranie webinarium "Aktywna szkoła z TIK. Plan włączania TIK do aktywizujących sposobów pracy na lekcji" - z 9.05.2022. Dorota Pintal opowiadała m.in. o tym, czym jest organizacja ucząca się i jakimi cechami się charakteryzuje oraz jak można rozumieć szkołę jako organizację uczącą się. W kolejnej części odpowiedzieliśmy wspólnie na pytanie, po co szkołom plan “Aktywna lekcja z TIK” oraz omówiliśmy przykłady takich planów. Czas trwania nagrania: ok 70 min.

Prezentacja wyświetlona podczas webinarium – plik do pobrania

 

  • Nagranie webinarium „Jak krok po kroku wdrażać technologie w szkołach? Wyzwania związane z przygotowaniem i wdrażaniem planu TIK w szkole” - z 15.03.2023. Poza kwestiami uwzględnionymi w tytule webinarium Dorota Pintal m.in. omówiła studium przypadku (w tym od czego zacząć). Czas trwania nagrania: ok 60 min.

Prezentacja wyświetlona podczas webinarium – plik do pobrania

 

  1. Materiał dla nauczycieli o tym, jak mogą zaangażować się w przygotowanie i wdrożenie planu dot. włączenia TIK do działań dydaktycznych w szkole

 

O „Aktywnej lekcji z TIK”.  Materiał dla nauczycieli-uczestników szkolenia „Lekcja:Enter!” dotyczący planu włączania TIK do działań dydaktycznych w szkole - pobierz plik

 

  1. Dodatkowy, krótki poradnik „Jak wdrożyć w szkole Office 365 lub G Suite w 10 dni?” (aut. Dorota Pintal i Dorota Tomaszewicz), przygotowany w maju 2020 r. – gorąco zachęcamy do wyboru jednego z ww. rozwiązań i wdrożenia go w szkole, gdyż przyniesie to korzyści także po pandemii. Obecne nazwy ww. platform: Microsoft 365 i Google Workspace.

 

Jak wdrożyć w szkole Office 365 lub G Suite w 10 dni? – plik do pobrania