Odbyło się kolejne spotkanie ponadregionalne "Transformacja cyfrowa szkół ‘2022 w moim regionie. Co dalej?" - Lekcja:Enter
Dostosuj
Aktualności

Odbyło się kolejne spotkanie ponadregionalne "Transformacja cyfrowa szkół ‘2022 w moim regionie. Co dalej?"

aktualności
udostępnij:
Kopiuj linkSkopiuj link

Za nami już piąte spotkanie ponadregionalne w projekcie “Lekcja:Enter” poświęcone edukacji cyfrowej w województwie podlaskim, lubelskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim i zachodniopomorskim.

 

Było ono okazją do wspólnej dyskusji i rozmowy uczestników i uczestniczek projektu “Lekcja:Enter” na temat transformacji cyfrowej szkół. Podczas konferencji zaprezentowano wyniki badań poświęconych edukacji cyfrowej. Można się z nimi zapoznać tutaj.


Rozmawialiśmy także o uwarunkowaniach upowszechniania stosowania nowych technologii w edukacji oraz postawach nauczycieli i nauczycielek wobec włączania TIK w proces nauczania i uczenia się. Wspólnie identyfikowaliśmy bariery w podnoszeniu kompetencji cyfrowych nauczycieli i nauczycielek. Szkoły wymieniały się również doświadczeniami z wdrażania TIK. 


Istotnym wątkiem poruszanym w trakcie spotkania były doświadczenia z edukacji zdalnej, które sprawdziły się w szkołach. Włączanie uczniów z nauczaniem indywidualnym w środowisko klasy szkolnej poprzez platformę wideo, prace domowe w formie wyzwań, misji w myśl odwróconej klasy czy strategii kształcenia wyprzedzającego, projektowe stawianie zadań do rozwiązania przed grupą uczniów, gamifikacja w procesie dydaktycznym, publikowanie działań uczniów w formie galerii to tylko niektóre z przykładów z edukacji zdalnej, które zdaniem uczestników i uczestniczek spotkań ponadregionalnych warto kontynuować w szkole stacjonarnej. 

W formie warsztatów pracowaliśmy także nad rekomendacjami, które mają przyczynić się do utrzymania wzrostu kompetencji cyfrowych nauczycieli i nauczycielek, ale także kształtowania otwartej postawy wobec włączania przez nich TIK w proces kształcenia. 

 

Kolejne spotkania dla pozostałych województw zaplanowaliśmy na 2022 rok.

Sprawdź inne

12/2/2021

Podsumowanie dwóch lat realizacji projektu "Lekcja:Enter"

Dowiedz się więcej
11/10/2021

Wyniki ewaluacji przeprowadzonej przez KPRM

Dowiedz się więcej
10/13/2021

Tytuł Nauczyciela Roku 2021 oraz Nauczyciela Jutr@ przyznane

Dowiedz się więcej