O konkursie grantowym

Wyniki 3. konkursu grantoweg znajdują się TUTAJ.
Wszytskim, których wnioski zostaly ocenione pozytywnie, gratulujemy!


Granty przyznawane są na organizowanie i prowadzenie szkoleń dla nauczycieli z włączania narzędzi cyfrowych i aktywizujących metod nauczania do lekcji, według gotowych scenariuszy zajęć. 

Do kogo adresowany jest konkurs grantowy?

O wsparcie finansowe w projekcie "Lekcja:Enter" mogą ubiegać się:
♦ placówki doskonalenia nauczycieli
♦ organizacje pozarządowe we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli,
♦ jednostki samorządu terytorialnego we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli,
♦ szkoły wyższe prowadzące kwalifikacyjne studia dla nauczycieli we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli.

Jeden podmiot może być wnioskodawcą lub partnerem w maksymalnie 7 projektach grantowych.

Zasięg konkursu grantowego – III edycja

Nabór wniosków w ramach konkursu grantowego  prowadzony jest na terenie
12 województw:

 • dolnośląskiego
 • lubelskiego
 • lubuskiego
 • łódzkiego,
 • małopolskiego
 • mazowieckiego
 • podkarpackiego
 • śląskiego
 • świętokrzyskiego
 • warmińsko-mazurskiego
 • wielkopolskiego
 • zachodniopomorskiego.

Podmioty uprawnione do udziału w konkursie grantowym, których siedziby mieszczą się na terenie województw niewymienionych powyżej, mogą ubiegać się o grant pod warunkiem, że projekt grantowy realizowany będzie w jednym z ww. 12 województw  objętych konkursem oraz jeśli mogą one prowadzić działania w innym, niż ich siedziba, województwie.

Główne założenia projektu grantowego: budżet i harmonogram – III edycja

Minimalna kwota grantu to 150 000 zł, a maksymalna - 450 000 zł. Maksymalny koszt całkowity projektu grantowego w przeliczeniu na 1 nauczyciela wynosi 550 zł. Wkład własny nie jest wymagany.

Okres realizacji projektu grantowego wynosi od 6 do 18 miesięcy.  Realizacja projektów grantowych rozpocznie się 1 marca 2021r. Szkolenia dla pierwszych grup nauczycieli powinny rozpocząć się w II semestrze roku szkolnego 2020/2021.

Pytania prosimy kierować na adres: kontakt@lekcjaenter.pl