O konkursie grantowym

Zapraszamy do składania wniosków w 3 edycji konkursu grantowego. Nabór wniosków potrwa od 8 października do 12 listopada 2020 r. do godz. 12:00. Wnioski można składać elektronicznie przez stronę projektu: www.lekcjaenter.pl. Granty przyznawane są na organizowanie i prowadzenie szkoleń dla nauczycieli z włączania narzędzi cyfrowych i aktywizujących metod nauczania do lekcji, według gotowych scenariuszy zajęć. 

Do kogo adresowany jest konkurs grantowy?

O wsparcie finansowe w projekcie "Lekcja:Enter" mogą ubiegać się:
placówki doskonalenia nauczycieli
organizacje pozarządowe we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli,
jednostki samorządu terytorialnego we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli,
szkoły wyższe prowadzące kwalifikacyjne studia dla nauczycieli we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli.

Jeden podmiot może być wnioskodawcą lub partnerem w maksymalnie 7 projektach grantowych.

Zasięg konkursu grantowego

Nabór wniosków w ramach konkursu grantowego  prowadzony jest na terenie
12 województw:
 • dolnośląskiego
 • lubelskiego
 • lubuskiego
 • łódzkiego,
 • małopolskiego
 • mazowieckiego
 • podkarpackiego
 • śląskiego
 • świętokrzyskiego
 • warmińsko-mazurskiego
 • wielkopolskiego
 • zachodniopomorskiego.

Podmioty uprawnione do udziału w konkursie grantowym, których siedziby mieszczą się na terenie w ojewództw niewymienionych powyżej, mogą ubiegać się o grant pod warunkiem, że projekt grantowy realizowany będzie w jednym z ww. 12 województw  objętych konkursem oraz jeśli mogą one prowadzić działania w innym, niż ich siedziba, województwie.

Główne założenia projektu grantowego: budżet i harmonogram

Minimalna kwota grantu to 150 000 zł, a maksymalna - 450 000 zł. Maksymalny koszt całkowity projektu grantowego w przeliczeniu na 1 nauczyciela wynosi 550 zł. Wkład własny nie jest wymagany.

Okres realizacji projektu grantowego wynosi od 6 do 18 miesięcy.  Realizacja projektów grantowych rozpocznie się 1 marca 2021r. Szkolenia dla pierwszych grup nauczycieli powinny rozpocząć się w II semestrze roku szkolnego 2020/2021.

Generator wniosków znajduje się na: https://wnioski.lekcjaenter.pl/

Pytania prosimy kierować na adres: kontakt@lekcjaenter.pl


Zapraszamy do obejrzeia nagrania z webinarium "III konkurs grantowy w projekcie Lekcja:Enter"

Podczas webinarium omówione zostały założenia konkursu grantowego, które pozwolą Państwu bliżej zapoznać się z możliwościami realizacji projektu, zasadami aplikowania o grant oraz pokazane zostały korzyści z uczestnictwa w projekcie „Lekcja:Enter”.
Prezentację można pobrać TUTAJ

Powodzenia!