Zmień kontrast

Zmień rozmiar czcionki

A- A A+
Dostosowanie dla osób z ograniczeniami
Kto może otrzymać wsparcie?
O wsparcie w projekcie "Lekcja:Enter" mogą ubiegać się placówki doskonalenia nauczycieli samodzielnie lub we współpracy z partnerami.
Dzięki uczestnictwu w projekcie placówki przeszkolą swoją kadrę i będą miały realny wpływ na podniesienie kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli w swoim regionie.
W przypadku instytucji innych niż placówki doskonalenia nauczycieli wymagane jest partnerstwo z placówką doskonalenia nauczycieli.
 

 
 Nabór wniosków do drugiej edycji konkursu grantowego na realizację szkoleń
 dla nauczycieli rozpoczął się 2 marca 2020 r.

   Do udziału w konkursie grantowym uprawnione są następujące podmioty:

  •  placówki doskonalenia nauczycieli,
  •  organizacje pozarządowe we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli,
  •  jednostki samorządu terytorialnego we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli,
  •  szkoły wyższe prowadzące kwalifikacyjne studia dla nauczycieli we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli,