Nagranie webinarium "Edukacja hybrydowa – metody i narzędzia"

Zapraszamy do obejrzenia nagrania webinarium pt. „Edukacja hybrydowa – metody i narzędzia. Wyzwania na nowy rok szkolny”, które odbyło się w ramach projektu "Lekcja:Enter”, w dniu 27 sierpnia 2020 r., we współpracy ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego.

Podczas webinarium omówiliśmy:

 • wnioski z nauczania zdalnego, co się udało, a co stanowi jeszcze wyzwanie,
 • kierunki, w jakich powinno się rozwijać nauczanie by umożliwić doskonalenie kompetencji przyszłości,
 • pomysły na kształcenie w modelu zdalnym i hybrydowym z wykorzystaniem narzędzi TIK,
 • metody aktywizujące, możliwe do zastosowania przy nauczaniu zdalnym i hybrydowym,
 • projekt “Lekcja:Enter” - w jaki sposób może pomóc w przygotowaniu się do nowych wyzwań edukacyjnych.

Osobą prezentującą był Tomasz Tokarz, trener, coach, mediator, wykładowca akademicki. Specjalizuje się w szkoleniach z obszarów: edukacyjnego wykorzystania nowych technologii, dydaktyki, kompetencji społecznych, gamifikacji, inspirowania rozwoju, zarządzania zmianą. Autor bloga: http://innowacyjnaedukacja.blogspot.com/. W projekcie „Lekcja:Enter” pełni rolę konsultanta merytorycznego ds. przedmiotów humanistycznych (klasy IV-VIII SP i szkoły ponadpodstawowe).

Obejrzyj nagranie (ok.60 minut):

Prezentacja wyświetlona podczas webinarium: POBIERZ

Linki do materiałów omawianych podczas webinarium:

 • Poradnik „Jak wdrożyć w szkole Office 365 lub G Suite w 10 dni?”, D. Tomaszewicz, D. Pintal https://lekcjaenter.pl/strona/31/poradnik
 • Lista 13 tutoriali o różnych narzędziach umożliwiających np. prowadzenie odwróconych lekcji, organizację lekcji w terenie ze smartfonem czy usprawnienie pracy na lekcji z użyciem TIK: https://lekcjaenter.pl/strona/25/materialy-projektu-pomocne-w-nauczaniu-online (tabela na dole)
 • Link do wyników ankiety 1."Czego nauczyłem(am) się podczas edukacji zdalnej? 2. Czego nowego dowiedziałem(am) się o uczniach, sobie, edukacji?" (przeprowadzonej podczas prezentacji, w aplikacji Mentimeter) – https://bit.ly/3hDrZlB
 • Strona z materiałami przygotowana przez Tomasza Tokarza z wykorzystaniem aplikacji Witryny Google (przykład zamiast pokazywanej podczas webinarium strony z materiałami dotyczącymi historii): https://bit.ly/3jqB15V 
 • Przykładowe materiały opracowane dla uczniów przez Tomasza Tokarza w aplikacji Geniall.y: 1. https://bit.ly/3lAD3CG 2. https://bit.ly/3jndt1X (hasło: POLSKA)
 • Lista aplikacji z zakresu matematyki, opracowana przez Tomasza Tokarza: https://bit.ly/3b5tfM3  
Dodatkowe zestawienia przygotowane przez Tomasza Tokarza: