O szkoleniach

Szkolenia w projekcie „Lekcja:Enter” przeznaczone są dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych (licea ogólnokształcące, licea profilowane, technika, szkoły branżowe I stopnia):

Uczestnicy szkoleń dowiedzą się jak:

wzmacniać kompetencje cyfrowe swoje i swoich uczniów,
odpowiedzialnie, kreatywnie i bezpiecznie korzystać z nowych technologii na lekcjach,
 korzystać z aktywizujących metod nauczania,
urozmaicić swoje lekcje i na stałe zmienić sposób ich prowadzenia,
tworzyć własne treści cyfrowe.

ZAPISY NA SZKOLENIA

Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli prowadzą wybrane w poszczególnych województwach organizacje, instytucje i firmy szkoleniowe.
To oni prowadzą zapisy i udzielają szczegółowych informacji.
Ich wykaz oraz dane kontaktowe znajdują się TUTAJ,

Szkolenia

Z uwagi na trwający stan pandemii szkolenia odbywają się także online.

Na szkolenia można zgłaszać się przez cały rok, a harmonogram szkoleń dostosowany jest do rytmu pracy szkoły. Szkolenia prowadzone są w ramach dwóch ścieżek tematycznych:

  1. Dla nauczycieli 4 grup przedmiotowych:
  • edukacji wczesnoszkolnej
  • przedmiotów humanistycznych
  • przedmiotów matematyczno- przyrodniczych
  • przedmiotów artystycznych
Jesteś nauczycielem z powyższych grup? Dzięki udziałowi w szkoleniu wzmocnisz swoje kompetencje cyfrowe, poznasz korzyści z wykorzystywania stron internetowych, aplikacji oraz wszelkiego rodzaju ogólnodostępnych zasobów cyfrowych w codziennej pracy edukacyjnej. Dowiesz się m.in., jak poszukiwać elektronicznych materiałów i zasobów dydaktycznych dopasowanych do potrzeb uczniów, jak wykorzystywać je kreatywnie i bezpiecznie, a także jak tworzyć własne materiały.

Sprawdź czy Twój przedmiot wchodzi w skład powyższych grup - WYKAZ PRZEDMIOTÓW.

      2. Dla nauczycieli informatyki:

Jesteś nauczycielem/nauczycielką informatyki? To szkolenie przygotuje Cię do realizacji podstawy programowej w zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów oraz programowania . Nauczyciele informatyki ze szkół podstawowych nauczą się m.in. sterować żółwiem w języku Python oraz poznają narzędzie Tinkercad Circuits. Nauczyciele ze szkół ponadpodstawowych zapoznają się z wybranymi środowiskami informatycznymi wspierającymi tworzenie różnego rodzaju aplikacji (Eclipse, Netbeans, Android Studio).

Wszyscy nauczyciele uczestniczący w szkoleniach mają dostęp do materiałów online uzupełniających szkolenie:

  • tutoriali, o tym jakie aplikacje i programy można wykorzystać na poszczególnych elementach lekcji
  • webinariów

Dodatkowo dla nauczycieli pierwszej ścieżki przygotowaliśmy narzędziowniki – opisy aplikacji, zasobów i portali, do wykorzystania na lekcjach z danego przedmiotu.

Nauczyciel/nauczycielka może uczestniczyć w szkoleniu tylko w ramach jednej ścieżki tematycznej.

Z uwagi na trwający stan pandemii szkolenia odbywają się także online.

Ważne!

Na szkolenia nauczycieli zgłasza dyrektor szkoły. Nie ma możliwości zgłaszania się indywidualnie. W szkoleniu powinny uczestniczyć co najmniej:

a) 2-3 osobowe zespoły ze szkół, w tym członek kadry zarządzającej –
w przypadku szkoły, w której jest zatrudnionych mniej niż 10 nauczycieli.
b) 4 osobowe zespoły nauczycieli, w tym członek kadry kierowniczej -
w przypadku szkoły, w której zatrudnionych jest od 10 do 20 nauczycieli;
c) 5 osobowe zespoły nauczycieli, w tym członek kadry kierowniczej -
w przypadku szkoły, w której zatrudnionych jest powyżej 20 nauczycieli.

Wynika to z koncepcji projektu, która zakłada jak największe przełożenie zdobytej przez zespół nauczycieli wiedzy na realne działania szkoły. Elementem tej koncepcji jest tez zaproszenie członka kadry kierowniczej do przygotowania planu włączenia TIK do działań edukacyjnych w szkole pt. „Aktywna lekcja z TIK”. Plan będzie uwzględniał m.in. zmiany umożliwiające wykorzystywanie przez uczniów urządzeń mobilnych na lekcjach w celach edukacyjnych.

Nie ma ograniczeń dotyczących maksymalnej liczby nauczycieli z danej szkoły, biorących udział w szkoleniach. Powyższe limity dotyczą minimalnej liczby uczestników.

Ścieżka edukacyjna

Etapy, przez które powinien przejść nauczyciel zgłoszony do projektu, aby otrzymać zaświadczenie ukończenia szkolenia:
    Zgłoszenie się do projektu i wypełnienie testu kompetencji cyfrowych.
    Przygotowanie min. 2 scenariuszy lekcji z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK);
    Przeprowadzenie min. 2 lekcji obserwowanych z uczniami (według przygotowanych scenariuszy).

Szkolenie "Lekcja:Enter!" przewidziano na 40 godzin lekcyjnych, w tym 32 godziny stacjonarnie i 8 godzin online (dla nauczycieli informatyki jest to 35 +5).

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.